Den neuroaffektive supervisionsuddannelse – Basisforløb

Susan Hart & Peter Kofoed
Dato: 28/10/2024
Adresse: B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30
NY UDDANNELSE

KR. 19.995,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
28/10/2024
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Uddannelsesdatoer
Modul 1: 28.-30. oktober 2024
Modul 2: 9.-10. december 2024

Se kursusbeskrivelse her

Parkering
– Parkeringsplads – indkørsel på Vesterbrogade 149
– Parkeringsplads – indkørsel på Vesterfælledvej 6-8
Begge parkeringspladser betales via Easy Park (områdekode 3934) eller der kan købes en dagsbillet i receptionen.

Offentlig transport – tæt på tog og metro.

Ca. 14 dage før start udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk uddannelsesbevis efter sidste modul.

Lignende kurser:

Supervisoruddannelse til dig, der arbejder indenfor det socialfaglige, pædagogiske eller specialpædagogiske område som leder og konsulent

Når vi træder ind i verdenen af menneskelig interaktion og støtte, åbner vi op for en uendelig kilde til personlig og faglig vækst. Essensen i vores supervisionsuddannelse, er at støtte dig som supervisor i at hjælpe fagpersoner med deres faglige og personlige udvikling ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. Vi skal som vejledere, ledere, konsulenter og supervisorer kunne støtte relationsarbejdet og håndtere de komplekse relationer, der kan have en dyb påvirkning på alle. Dette skaber muligheden for både personlig og faglig transformation. Som neuroaffektiv supervisor tilbyder vi vores kolleger nye perspektiver, dybere indsigt og vejleder dem på ukendte stier.

Vores supervisionsuddannelse, med fokus på neuroaffektiv supervision, forener praktisk læring med teoretisk viden, metodiske tilgange og praksisrettet undervisning. Vi ruster dig til at levere supervisionsforløb på et fundament af høj faglighed, baseret på en dybdegående forståelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Supervisionsuddannelsen udforsker tre hovedområder

 • Individuel supervision – at holde sig i supervisorrollen i den asymmetriske relation
 • Gruppesupervision – vigtigheden af ’karavaneførerrollen’ som supervisor
 • Supervision med henblik på at øge fagpersonernes selvagens

Vores efteruddannelse belyser forskellige aspekter af supervision, inklusiv:

 • Læringscentreret supervision
 • Casesupervision
 • Personlig supervision
 • Planlægning og evaluering af interventionsforløb

Denne uddannelse henvender sig til en bred vifte af fagpersoner, der indgår i opgaver, der skal støtte medarbejdere i deres arbejdsfunktioner. Det drejer sig fx om ledere, koordinatorer og pædagogiske vejledere, dvs. alle der arbejder med udviklingsorienterede opgaver inden for børn, unge, voksne, familier og ældreområdet. Gennem brug af litteratur og praktiske opgaver undervejs i uddannelsen, styrker vi vores deltagere, og vi udsteder certificeringsbevis ved fuldførelse af supervisor uddannelsen.

Uddannelsens varighed
Supervisionsuddannelsen består af to moduler på i alt 2 gange 5 dage. Først basismodulet på 3 + 2 dage i efteråret.

Man kan derefter fortsætte på mastermodulet, som ligeledes består af to moduler på 3 + 2 dage i foråret.

Du kan finde link til masterforløbet HER

Du har derefter mulighed for at tilmelde dig certificeringsprocessen på i alt 2 dage.

Vi anbefaler, at du gennemfører hele forløbet i en samlet indsats, men det er ikke et krav.

Basisforløb
Modul 1+2
I dette forløb udforsker vi en bred vifte af aspekter ved supervision og vejledning.

 • Din rolle som både supervisor og vejleder.
 • Integration af neuroaffektive og udviklingspsykologiske perspektiver i supervision.
 • Praktisk anvendelse af neuroaffektive redskaber i supervision.
 • Casesupervision med neuroaffektivt fokus.
 • Personlig supervision med særlig vægt på selvudvikling.
 • Anvendelse af vurderingsredskaber i supervision, fx den neuroaffektive analyse eller de neuroaffektive kompasser.
 • Planlægning og evaluering af interventionsforløb.
 • Supervision i forbindelse med at etablere velfungerende grupper og sikre sig karavaneførerrollen.
 • Metoder til at støtte mentaliseringsprocesser.
 • Håndtering af de samarbejdskonflikter der knytter til en arbejdsrelateret case.
 • At være en aktiv lytter, der gennem afklarende og reflekterende spørgsmål fokuserer på, hvad der er behov for støtte til i den fremlagte case.

Vær opmærksom på, at der ikke er krav om specifikke uddannelsesniveauer for at deltage i den neuroaffektive supervisoruddannelse, men det er nødvendigt at have erhvervserfaring inden for det socialfaglige, psykologiske, pædagogiske eller specialpædagogiske område. Dette sikrer, at du kan drage direkte nytte af indholdet og anvende det i din daglige praksis som supervisor.

Udbytte

 • Dit udbytte af basisforløbet inkluderer dyb viden om supervision og vejledning samt kompetencer til at håndtere konflikter med fokus på at styrke samarbejdet omkring kerneopgaven.
UNDERVISNINGSFORM
Gennem brug af litteratur og praktiske opgaver undervejs i uddannelsen, styrker vi vores deltagere, og vi udsteder certificeringsbevis ved fuldførelse af supervisor uddannelsen.
MÅLGRUPPE
Denne uddannelse henvender sig til en bred vifte af fagpersoner, der indgår i opgaver, der skal støtte medarbejdere i deres arbejdsfunktioner. Det drejer sig fx om ledere, koordinatorer og pædagogiske vejledere, dvs. alle der arbejder med udviklingsorienterede opgaver inden for børn, unge, voksne, familier og ældreområdet.

Undervisere

Peter Kofoed

Konsulent og ledelsescoach

Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psy-kologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer