Den neuroaffektive supervisionsuddannelse – Masterforløb

Susan Hart & Peter Kofoed
Dato: 17/03/2025
Adresse: B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30
NY UDDANNELSE

KR. 19.995,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
17/03/2025
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Uddannelsesdatoer
Modul 1: 17. – 19. marts 2025
Modul 2: 28. -29. april 2025

Se kursusbeskrivelse her

Parkering
– Parkeringsplads – indkørsel på Vesterbrogade 149
– Parkeringsplads – indkørsel på Vesterfælledvej 6-8
Begge parkeringspladser betales via Easy Park (områdekode 3934) eller der kan købes en dagsbillet i receptionen.

Offentlig transport – tæt på tog og metro.

Ca. 14 dage før start udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk uddannelsesbevis efter sidste modul.

Lignende kurser:

Supervisoruddannelse til dig, der arbejder indenfor det socialfaglige, pædagogiske eller specialpædagogiske område som leder og konsulent

Når vi træder ind i verdenen af menneskelig interaktion og støtte, åbner vi op for en uendelig kilde til personlig og faglig vækst. Essensen i vores supervisionsuddannelse, er at støtte dig som supervisor i at hjælpe fagpersoner med deres faglige og personlige udvikling ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. Vi skal som vejledere, ledere, konsulenter og supervisorer kunne støtte relationsarbejdet og håndtere de komplekse relationer, der kan have en dyb påvirkning på alle. Dette skaber muligheden for både personlig og faglig transformation. Som neuroaffektiv supervisor tilbyder vi vores kolleger nye perspektiver, dybere indsigt og vejleder dem på ukendte stier.

Vores supervisionsuddannelse, med fokus på neuroaffektiv supervision, forener praktisk læring med teoretisk viden, metodiske tilgange og praksisrettet undervisning. Vi ruster dig til at levere supervisionsforløb på et fundament af høj faglighed, baseret på en dybdegående forståelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Supervisionsuddannelsen udforsker tre hovedområder:

 • Individuel supervision – at holde sig i supervisorrollen i den asymmetriske relation
 • Gruppesupervision – vigtigheden af ’karavaneførerrollen’ som supervisor
 • Supervision med henblik på at øge fagpersonernes selvagens

Vores efteruddannelse belyser forskellige aspekter af supervision, inklusiv:

 • Læringscentreret supervision
 • Casesupervision
 • Personlig supervision
 • Planlægning og evaluering af interventionsforløb

Denne uddannelse henvender sig til en bred vifte af fagpersoner, der indgår i opgaver, der skal støtte medarbejdere i deres arbejdsfunktioner. Det drejer sig fx om ledere, koordinatorer og pædagogiske vejledere, dvs. alle der arbejder med udviklingsorienterede opgaver inden for børn, unge, voksne, familier og ældreområdet. Gennem brug af litteratur og praktiske opgaver undervejs i uddannelsen, styrker vi vores deltagere, og vi udsteder certificeringsbevis ved fuldførelse af supervisor uddannelsen.

Uddannelsens varighed

Supervisionsuddannelsen består af to forløb på i alt 2 gange 5 dage. Først basisforløbet på 3 + 2 dage i efteråret 2024.

Man kan derefter fortsætte på masterforløbet, som ligeledes består af to moduler på 3 + 2 dage i foråret 2025.

Du kan læse mere og tilmelde dig basisforløbet HER

Du har derefter mulighed for at tilmelde dig certificeringsprocessen på i alt 2 dage.

Vi anbefaler, at du gennemfører hele forløbet i en samlet indsats, men det er ikke et krav.

Masterforløb

Modul 1+2
Masterforløbet udfordrer dig både fagligt og personligt og forbereder dig på at agere som en kompetent supervisor. Fokus er her din selvagens som supervisor.

Indholdet i dette modul inkluderer:

 • Støtte til at facilitere forandringsprocesser som supervisor i de fremlagte cases.
 • Evnen til at udfordre dine medarbejderes eller kollegers vanetænkning.
 • Integration af dine egne erfaringer i din rolle som supervisor gennem konkrete cases.
 • Fastholdelse af karavaneførerrollen for at skabe rammer for forandring.
 • Styrkelse af din supervisorrolle som mentaliseringsudvikler.

Certificering
Certificeringen består af to enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum. Der er 5-7 deltagere i hver certificeringsgruppe. Certificeringsdagen starter kl. 9 og slutter ca. kl. 16 (sluttidspunkt er afhængig af antal deltagere). Til hver certificeringsgang skal hver deltager have optaget et supervisionsforløb af sig selv med en medarbejder eller kollega eller en gruppe supervision. Der udvælges ca. 10 minutter som vises til certificeringsdagen. Det forventes, at indholdet i videoklippet anvender den neuroaffektive forståelse, der er blevet undervist i på supervisoruddannelsen. Hele gruppen er samlet på certificeringsdagen, og vi starter med at strukturere dagen ved at lave en rækkefølge af hvem, der vil fremlægge sin case hvornår. Når det er ens tur, har man ca. 50 minutter til at vise sit videoklip. Fremlæggelsen foregår i dialog med hinanden i gruppen og formen kan sammenlignes med at modtage supervision af supervision. Det er her vigtigt at pointere, at certificeringen IKKE er en eksamen!!!! Man kan IKKE dumpe!!! Kravet er dog, at man skal have præsenteret to videoer, for at få udleveret certificeringsbeviset. Dette udleveres umiddelbart efter 2. fremlæggelse.

Vær opmærksom på, at der ikke er krav om specifikke uddannelsesniveauer for at deltage i den neuroaffektive supervisoruddannelse, men det er nødvendigt at have erhvervserfaring inden for det socialfaglige, psykologiske, pædagogiske eller specialpædagogiske område. Dette sikrer, at du kan drage direkte nytte af indholdet og anvende det i din daglige praksis som supervisor.

Udbytte

 • Dit udbytte af masterforløbet inkluderer en dybere forståelse af din egen rolle som supervisor, din evne til at lede og styrke supervisionsprocesser og din kapacitet til at fremme mentaliseringsprocesser og refleksion over egen praksis.
UNDERVISNINGSFORM
Gennem brug af litteratur og praktiske opgaver undervejs i uddannelsen, styrker vi vores deltagere, og vi udsteder certificeringsbevis ved fuldførelse af supervisor uddannelsen.
MÅLGRUPPE
Denne uddannelse henvender sig til en bred vifte af fagpersoner, der indgår i opgaver, der skal støtte medarbejdere i deres arbejdsfunktioner. Det drejer sig fx om ledere, koordinatorer og pædagogiske vejledere, dvs. alle der arbejder med udviklingsorienterede opgaver inden for børn, unge, voksne, familier og ældreområdet.

Undervisere

Peter Kofoed

Konsulent og ledelsescoach

Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psy-kologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer