Velkommen til Docenten

Ideen til Docenten.dk er udsprunget fra Susan Harts mangeårige interesse for udvikling af en teori, som hun kalder Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Teorien er et ”landkort”, der kan forklare menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling ud fra en sammensætning af den nyere hjerneforskning og udviklingspsykologi. Susan har et stort ønske om at udbrede kendeskabet til denne teori og vise, hvordan den kan støtte forskellige eksisterende vurderings-, psykoterapeutiske- og miljøterapeutiske metoder. Ideen med Docenten.dk er således igennem kurser og efteruddannelser, at udbrede kendskabet til, hvordan man med den neuroaffektive forståelse, kan målrette sine behandlingstilbud overfor børn, familier og voksne og udvikle sit eget potentiale uanset om man er leder, behandler, rådgiver/konsulent osv.

Den tilknytningsbaserede neuroaffektive forståelse danner således rammen omkring alle kursustilbuddene.

Emnerne spænder over mange forskellige tema. Bl.a. vil der være kurser, der relaterer sig til psykoterapeutiske metoder, hvordan man vurderer børns emotionelle udvikling og forældreevne, arbejdet med inklusion gennem børnegrupper, kurser i Neuroaffektiv Ledelse og meget andet.

Oplægs- og kursusholderne er udvalgt ud fra den specifikke metode, som de er optaget af, fx Theraplay, Marte Meo, Somatic Experiencing, mentaliseringsbaseret terapi osv., som de kobler sammen med en neuroaffektiv referenceramme.

 

Hvem er vi?

Søren Vilstrup

Kursus- og uddannelsesrådgiver

[email protected]

 

Kontakt mig hvis det drejer sig om:
  • Salg af kurser
  • Rådgivning og generelle spørgsmål omkring kurser og uddannelse
  • Flytning og annullering af kurser
  • Indhold på vores forskellige arrangementer
  • Spørgsmål omkring fakturering og betaling
  • Udsendelse af nyhedsbrev

Jane Sandholm Sørensen

Kursuskoordinator

[email protected]

 

Kontakt mig hvis det drejer sig om:
  • Materiale til vores kurser og uddannelse (Velkomstinformation, slides mv.)
  • Kursusbeviser
  • Særlige hensyn i forhold til forplejning til kurser og uddannelse

Michael Kjærgaard

Webmaster

[email protected]

 

Kontakt mig hvis det drejer sig om:
  • Tekniske problemer med sitet