Efteruddannelse

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering

Dato: 29/08/2023
Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tidspunkt: Modulerne varierer fra kl. 09.00 - 16.00 og kl. 10.00 - 17.00

KR. 30.000,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
29/08/2023
Modulerne varierer fra kl. 09.00 - 16.00 og kl. 10.00 - 17.00

Ca. 14 dage før hvert modulstart udsendes velkomstmail med praktisk information.
Der udsendes elektronisk efteruddannelsesbevis efter sidste modul.

Forplejning
Prisen inkluderer morgenbrød, frokost, kaffe/te samt eftermiddagskage.

Overnatning
I forbindelse med efteruddannelsen er det muligt at overnatte på Hotel Odeon eller Hotel Odense til en favorabel pris. Booking af værelser og spørgsmål omkring pris skal rettes direkte til det enkelte hotel. Vejledning til booking af hotel og kontaktoplysninger kan du finde her.

Modul 1: 29. – 31. august 2023
Modul 2: 27.-28. september 2023
Modul 3: 13. – 14. november 2023
Modul 4: 15. -16. januar 2024
Modul 5: 12. – 14. marts 2024
Modul 6: 09.- 10. april 2024

Efteruddannelsen

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn, unge, forældre og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser, så det bliver muligt at arbejde mere målrettet med både vurderings- og konsulentopgaver, tilrettelægge og indgå i interventionsopgaver eller blive bedre til at arbejde med familier, forældre, unge og børn i ens daglige arbejde som lærer, pædagog, konsulent eller lignende.

 

Indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i arbejdet med børn og familier ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traume- og hjerneforskning. Ud fra dette perspektiv er forudsætningen for følelsesmæssig udvikling, at barnet allerede fra fødslen indgår i synkroniserede interaktioner med sine primære omsorgspersoner. Hvis ikke dette er sket inden for barnets første leveår kræver det senere hen en målrettet indsats, hvor pædagoger og behandlere vedvarende arbejder i individets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker i forhold til nogen. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder til at udrede den mest hensigtsmæssige intervention. Du vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med nyudviklede analysemodeller og få inspiration til at arbejde med forældre, børn- og unge med metoder, der støtter selvreguleringskompetencer, følelsesmæssig afstemning og mentalisering.

Endelig ved vi alle at en god forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces, ikke er på ”bølgelængde” med den anden person. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagernes såkaldte selvagens, det vil sige fagpersonens evne til at indgå i relevante samspil, der kan skabe en oplevelse af samhørighed.

Det anbefales, at alle deltagere indgår i arbejdsgrupper og mødes minimum én gang imellem modulerne. For de, som kunne tænke sig at blive certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi i arbejdet med børn og familier, indgår man i en arbejdsgruppe på ca. 5-7 deltagere. Gruppen mødes jævnligt i løbet af efteruddannelsesperioden, hvor man bl.a. kan supervisere hinandens videoer.

Certificeringen består af, at Susan Hart mødes med gruppen sammenlagt tre dage med ca. en måneds mellemrum, hvor hver deltager præsenterer en case, som man indgår i en dialog omkring med sin arbejdsgruppe og med feedback fra Susan Hart.

 

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og for de som ønsker certificering i 7 moduler. Modul 1 er en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder og analysemodeller til at undersøge barnets og forældrenes emotionelle kompetencer og sårbarheder, deres interaktion samt tilknytnings- og mentaliseringskompetencer. Modul 3 og 4 er begge moduler, der fokuser på intervention med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Modul 3 handler om hvordan man gennem et legende univers med voksenstyrede aktiviteter, kan arbejde med børn, børnegrupper og hvordan man kan arbejde med forældrekompetencer ud fra en pædagogisk og familieorienteret tilgang, hvor man benytter leg som et væsentligt element i personlighedsmæssige forandringsprocesser. Modul 4 handler om, hvordan man knytter oplevelsesorienteret leg med sproglige dialoger, når sprog ikke kan skabe de ønskede forandringsprocesser. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt interventionsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de neuroaffektive kompasser og andre analysemodeller som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum, hvor man sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som bl.a. analyseres ud fra de forskellige analysemodeller, der er arbejdet med i løbet af uddannelsen. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre ud fra tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Certificeringen giver mulighed for at arbejde med egne cases ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og få en dialog med sin arbejdsgruppe og feedback fra Susan Hart.

OBS! Tilmelding til certificering er bindende efter afslutning af modul 2 på efteruddannelsen.

Med fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi og trænes i at omsætte forståelsesrammen til praksis. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan både børn, unge og forældre, når de føler sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale, personlighedsmæssige og emotionelle kompetencer. På efteruddannelsen vil de såkaldte neuroaffektive kompasser blive præsenteret og benyttes som et ”navigationsredskab”. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber, der vil blive benyttet som ramme og ”den røde tråd” gennem hele efteruddannelsesforløbet.

Krav til deltagelse

Deltagerne skal være indstillet på at deltage i arbejdsgrupper mellem de enkelte moduler og læse relevant faglitteratur.
For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90 % af tiden. Såfremt man på andenvis kan demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80 % af de skemalagte dage. Man kan ikke overføre manglende deltagelse til næste modul eller andet hold. I forløbet skal læse og reflektere over den anbefalede faglitteratur i neuroaffektiv
udviklingspsykologi. Endelig skal man være villig til at deltage i øvelser/aktiviteter og rollespil på holdet.

Inden efteruddannelsens start vil det være en fordel at have læst Den neuroaffektive billedbog I og Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3.

Moduler

#pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-content-item { padding-bottom: 20px !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-title a, #pt-cv-view-9284afa3bz .panel-title { color: #515151 !important; font-weight: 600 !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-title a:hover, #pt-cv-view-9284afa3bz .panel-title:hover { color: #07528c !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-specialp { background-color: #ffffff !important } #pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-specialp * { font-size: 12px !important; line-height: 1.3 !important; color: #515151 !important; font-weight: 600 !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-readmore { color: #ffffff !important; background-color: #1e73be !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz .pt-cv-readmore:hover { color: #ffffff !important; background-color: #07528c !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz + .pt-cv-pagination-wrapper .pt-cv-more-inactive , #pt-cv-view-9284afa3bz + .pt-cv-pagination-wrapper .pagination a, .pt-cv-pagination[data-sid='9284afa3bz'] a { color: #ffffff !important; background-color: #00aeef !important; } #pt-cv-view-9284afa3bz .cvp-responsive-image[style*="background-image"] { width: 392px; max-height: 254px; overflow: hidden; aspect-ratio: 1.5433070866142 } #pt-cv-view-9284afa3bz .cvp-responsive-image img { max-width: 392px; max-height: 254px; aspect-ratio: 1.5433070866142 }

Kommende arrangementer