Teori | Voksne

Ledelse med hjerte og hjerne

Neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab
Dato: 20/03/2023
Adresse: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 09.00-16.00, Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 10.996,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte
20/03/2023
Alle kursusdage kl. 09.00-16.00, Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe/te og eftermiddagskage.

Kursusdatoer: 

20. marts 2023
21. marts 2023
22. marts 2023

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk kursusbevis efter sidste kursusdag.

God ledelse kræver en leders evne til at være empatisk til stede og til at reflektere over både sig selv og sine medarbejderes væremåde. Dette er centrale lederfærdigheder, når man søger at udvikle organisationens kultur. For at kunne det, må ledere arbejde med en type indsigt, der kaldes mentalisering, som er evnen til at se sig selv udefra, se andre mennesker ‘indefra’, og relatere både andres og egne personlige behov til større perspektiver. Mentalisering er en af de evner, der gerne skal fortsætte med at vokse livet igennem, så man som leder hele tiden får dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. Det tager med andre ord lang tid og megen menneskelig erfaring at blive en født leder!

Baggrund for dagene

På disse tre kursusdage vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på din evne som leder til at være empatisk til stede og mentalisere over dig selv og dine medarbejderes væremåde.

Der er fire temaer, der udfolder sig i barndommen, og som former menneskers sociale samspil i alle kulturer og som dagene vil tage udgangspunkt i.
Disse er:

a) evnen til at kunne synkronisere sig med andre mennesker,
b) tilknytning og tilhørsforhold,
c) hierarkiske relationer samt
d) status og mentaliseringsevne.

Kursusdagenes indhold

På kursusdagene vil Marianne og Susan introducere deltagerne i teorien om den treenige hjerne. De vil beskrive, hvordan evnen til at kunne synkronisere sig med andre mennesker, tilknytning og tilhørsforhold, hierarkiske relationer samt status og mentaliseringsevne udvikles og sammenvæves. Igennem enkle øvelser støttes deltagernes integration af de basale bevidsthedslag, som igen kan give en ny indsigt i, hvordan man støtter personlige modningsprocesser og mentalisering både hos sig selv og hos medarbejdere.

På den første kursusdag vil de præsentere et neuroaffektivt perspektiv på modnende ledelse: den grundlæggende udvikling af hjerne og personlighed gennem synkronisering og tilhørsforhold. Dernæst vil de se på hjernens og personlighedens udvikling og hvordan den kan støttes relevant i arbejdsrelationer og organisationer. Sidst på dagen præsenteres personlighedsmodellen de neuroaffektive kompasser, og hvordan denne model kan anvendes til at afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere.
På den anden kursusdag vil Marianne og Susan præsentere en systemisk forståelse af modningsfaser i grupper og lederfærdigheder. Dernæst vil de præsentere, hvordan man kan se på udvikling af ledelse i forhold til sociale hierarkier, personlig status, tilhørsforhold og mentaliseringsevne, relateret til gruppers udvikling og arbejdsproces. Derefter beskriver de udviklingen af status, tilknytning og mentaliseringsevne, der udvikles i hjernens anden modningsbølge.
På den tredje kursusdag sammenfattes de to tidligere dages undervisning gennem gruppeaktiviteter med de neuroaffektive kompasser i fokus og gennemgang af deltagernes egne cases.

 

Udbytte

  • At få konkrete redskaber til at blive en bedre leder og forstå sine medarbejdere.
  • At blive bedre til at støtte sin egen og sine medarbejderes udviklingsproces.
  • At få indblik i neuroaffektiv ledelse, som en måde at udvikle sine samarbejdende relationer.
UNDERVISNINGSFORM
Undervisning, refleksion, dialog og øvelser. Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis. Deltagelse forudsætter en villighed til at mentalisere over egen ledelsespraksis, som kan udvikle dig og dit lederskab.
MÅLGRUPPE
Alle der sidder i ledende stillinger på alle niveauer på såvel offentlige som private arbejdspladser.

Undervisere

Marianne Bentzen

Psykoterapeut MPF

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Kommende arrangementer