Interventionsmetoder | Unge

UNG

Et neuroaffektivt træningsprogram for unge 13-23 år
Dato: 30/01/2025
Adresse: Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 14.995,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
30/01/2025
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdatoer
Modul 1: 30.-31. januar 2025
Modul 2: 2.-3. april 2025
Modul 3: 16. juni 2025

Se kursusbeskrivelse her

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.
Der udleveres deltagerbevis på sidste kursusdag.

UNG står for Udviklingsbaseret Neuroaffektiv Gruppeaktivitet og er et udviklingsbaseret gruppeforløb til unge mellem 13 og 23 år med henblik på at støtte og facilitere følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale kompetencer hos de unge.

Nogle unge kæmper med deres identitet, følelsesmæssig regulering og evnen til at indgå i konstruktive sociale relationer. Det kræver en indsats på flere niveauer, og det kan være en udfordring at finde de veje, der støtter denne udvikling, når målgruppen er unge.

UNG handler om at opbygge og styrke unges følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret aktivitet, hvor de unge udvikler deres relationelle ressourcer og selvindsigt og bliver mere robuste overfor psykiske stressfaktorer. Igennem øvelser, mindre samtale, og flere fælles oplevelser gennem aktiviteter, muliggøres positive fællesskaber som bidrager til opbyggelse af ressourcer. Det er igennem interaktionen med andre, der vil én det godt, at der opbygges en følelse af selvværd, tryghed og mestring af eget liv.

I UNG vil du blive klædt på til at lave flere aktiviteter og få en mere erfaringsbaseret tilgang til dit pædagogiske eller terapeutiske arbejde. Vi vil ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologi præsentere et program med en manual indeholdende mange idéer til, hvordan du kan arbejde i nærmeste udviklingszone med de unge du møder i dit arbejdsliv. Vi vil også have fokus på, hvordan du kan stå mere sikkert som karavanefører og bringe dig selv mere i spil i kontakten med de unge.

Der vil være indslag og inspiration fra steder, som har erfaring i at arbejde med unge via aktiviteter med et neuroaffektivt perspektiv.

Oplæringskurset varer i alt 5 dage fordelt på 3 moduler og du vil mellem modulerne skulle øve dig i at anvende programmet.

Udbytte af oplæringskurset 

 • Viden om det sansende, det følende og det mentaliserende niveau.
 • Hvordan arbejder man med bevidsthed i den unges nærmeste udviklingszone?
 • Inspiration til aktiviteter som udvikler kompetencer på de forskellige niveauer.
 • Afprøvning af lege og aktiviteter du kan bruge med de unge du arbejder med.
 • Din rolle som karavaneføreren – et dryp ind i selvagens og opmærksomhed på eget nervesystem. • Erfaringsudveksling fra ungegrupper i forskellige regi rundt omkring i landet.

 Indhold 

1. modul (2 dage)

 • En introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Uddybning af det autonome og det limbiske mentale organiseringsniveau
 • Afprøvning af de første 6 trin
 • Oplæg om grupper og hierarki
 • Legens muligheder
 • Karavanefører rollen
 • Forberedelse til implementering på egen arbejdsplads

Undervisere
Anne Larsen, Marie Colding Ngounou samt indslag fra gæstelærer med relevans og erfaring for arbejdet med unge.

2. modul (2 dage)

 • Erfaringsopsamling
 • Uddybning af det præfrontale mentale organiseringsniveau
 • Afprøvning af trin 7- 11
 • Oplæg om gruppeprocesser og motivation
 • Udvikling af implementeringen på egen arbejdsplads
 • Opmærksomhed på egne arbejdspunkter

Undervisere
Anne Larsen, samt indslag fra gæstelærer med relevans og erfaring for arbejdet med unge.

3. modul (1 dag)

 • Erfaringsopsamling
 • Afprøvning af trin 12-14
 • Fokus på selvagens
 • Vejledning ud fra deltagernes behov og udfordringer
 • Udvikling af implementeringen på egen arbejdsplads og egne arbejdspunkter

Undervisere
Anne Larsen & Marie Colding Ngounou.

 

 

Udbytte af oplæringskurset 

 • Viden om det sansende, det følende og det mentaliserende niveau.
 • Hvordan arbejder man med bevidsthed i den unges nærmeste udviklingszone?
 • Inspiration til aktiviteter som udvikler kompetencer på de forskellige niveauer.
 • Afprøvning af lege og aktiviteter du kan bruge med de unge du arbejder med.
 • Din rolle som karavaneføreren – et dryp ind i selvagens og opmærksomhed på eget nervesystem.
 • Erfaringsudveksling fra ungegrupper i forskellige regi rundt omkring i landet.
UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og en høj grad af aktiviteter for unge med fokus på kontakt og samspil i grupper. Via fælles refleksioner, vidensdeling, videoklip og diskussioner støttes deltagerne til at finde deres vej i at udvikle et UNG- forløb til brug i eget fagligt virke. Udover de gennemgående undervisere, vil der være indslag fra gæstelærere som deler deres viden og erfaringer med at arbejde med de unge i alle de neuroaffektive kompasser. Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.
MÅLGRUPPE
Programmet baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til lærere, pædagoger, PPR-psykologer eller andre, der på anden vis har erfaring med at arbejde med unge. UNG vil kunne bidrage til udviklingen af unges kompetencer i folkeskoler, specielskoler, ungdomsklubber, døgninstitutioner, psykiatrien, jobcenter og andre steder, hvor der arbejdes med at støtte unges udvikling. UNG er udviklet til fagpersoner, der har mod på at prøve et nyt program, være mere legende og søgende på mødeøjeblikke samt har daglig kontakt med unge, der har brug for ekstra støtte til den følelsesmæssige - og sociale udvikling.

Undervisere

Marie Colding Ngounou

Psykoterapeut og socialpædagog

Marie er uddannet socialpædagog, og psykoterapeut MPF. Hun er certificeret Theraplay-terapeut, har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med traume problematikker, tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Derudover har hun arbejdet i specialinstitution, på børne/unge krisecenter, i daginstitution og mange år som familiebehandler. I dag har Marie selvstændig praksis med terapi, supervision og undervisning . Marie er samtidig holdleder, underviser og supervisor for 2. og 4. årets studerende på PUC (psykoterapeutisk uddannelses center) Marie er frivillig projekt ansvarlig for et børnehjemsprojekt i Uganda i organisationen Verdens børn, hun underviser personalet på børnehjemmene i forhold til traumeforståelse, arousal regulering og tilknytning og arbejdet med børnegrupper.

Anne Larsen

Familie- og psykoterapeut (MPF)

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer