Vurderingsmetode

EDS-R – Emotional Development Scale Revised – en psykologisk metode til vurdering af 4-12-årige børns emotionelle kompetencer

For psykologer og pædagogiske psykologer
Dato: 17/09/2024
Adresse: B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30
NYT KURSUS

KR. 10.995 ,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V
17/09/2024
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdatoer
Del 1: 17.-18. september 2024
Del 2: 25. oktober 2024

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstmail med praktisk information.

Programpunkter
Dag 1

 • Hensigten med EDS
 • Hvad består EDS-R af?
 • Genstandsfeltet for EDS-R
 • Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R
 • Mentale organiseringer
 • Oversigt over items
 • Skala og scoring
 • EDS-R/P og opstart på træning af opgaver

Dag 2

 • Træning af opgaver fortsat
 • EDS-R/P scoring
 • Videoklip fra samspilsvurdering
 • EDS-R/P opgørelse, fokusområder og analyse
 • EDS-R/A opbygning og scoring
 • Psykometri og forskning
 • Fælles gennemgang af spørgsmål og dilemmaer i brugen af EDS-R
 • Introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R

Dag 3

 • Erfaring med brugen af EDS-R/P og EDS-R/A
 • Q & A
 • Fra vurdering til intervention
 • Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip
 • EDS-R som effektmålingsredskab

På dette 3-dages oplæringskursus for psykologer med psykologerne Susan Hart og Jesper Birck vil du blive oplært i at anvende EDS-R, som er en systematiseret vurderingsmetode til at undersøge 4-12-årige børns emotionelle ressourcer og sårbarheder med henblik på at kortlægge barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge rådgivningsforløb og/eller pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Det forventes, at man inden kurset har indkøbt EDS-R (kan købes hos Hogrefe Psykologisk Forlag ved at klikke her) og medbringer den på kursusdagene. 

Baggrund for EDS-R
EDS-R er udviklet af psykologerne Jesper Birck, Susan Hart & Knud Hellborn i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S og vurderingsmetoden blev anvendt i Susan Harts PhD afhandling ved at foretage validitets- og pålidelighedsstudier af metoden i samarbejde med 110 psykologer i Danmark og Norge.

Forståelsen bag EDS-R er at børn former deres emotionelle kompetencer, personlighed og evne til at indgå i sociale relationer gennem deres samspil med andre mennesker. EDS-R er derfor udviklet med dette for øje, hvor barnets emotionelle kompetencer undersøges i interpersonelle samspil med respekt for, at barnet i andre miljøer og interpersonelle kontekster fremviser flere eller færre kompetencer.

Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et barn har brug for til at udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt, man må også vide, hvad for et udgangspunkt barnet lige nu er i stand til at udvikle sig fra. En præcis og målrettet indsats kræver derfor en veludviklet vurderingsmetode til at pege på, hvad der skal til, for at skabe denne udvikling og for at kunne foretage effektmåling af intervention.

Praktisk om EDS-R
EDS-R læner sig op ad begrebet emotionel kompetence, som her er her tæt knyttet til begrebet om mentale organiseringer og dermed til emotionel udvikling. EDS-R består derfor af seks mentale organiseringsniveauer: primært, sekundært, tertiært, kvartært, kvintært og sekstært. Den består af to dele – en performance-vurdering og en struktureret vurdering. De to dele i EDS-R er udviklet til at styrke den kliniske vurdering med henblik på at støtte barnets udvikling bedst muligt. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan, en del af den psykologiske vurdering eller udredning eller til supervision af andre faggrupper, fx i forhold til pædagogiske tiltag.

EDS-R/P, som er performance-vurderingen, foregår gennem et struktureret set-up, hvor undersøgeren udfordrer barnet gennem aktiviteter, stimulusmateriale og spørgsmål. Den vurderer barnets funktion gennem udførelsen af aktiviteter, barnets samspil med undersøger samt kvaliteten af svar i den specifikke samspilssituation.

EDS-R/A er den strukturerede vurdering, som er baseret på informationer om barnets emotionelle kompetencer og sårbarheder fra så mange forskellige kilder som muligt, det vil sige informationer der ikke kan opnås eller belyses gennem EDS-R/P.

De to vurderingsmetoder udgør en helhed i EDS-R, som enten kan anvendes hver for sig eller supplere hinanden. Vi skal dog opfordre til, at man anvender EDS-R/P og EDS-R/A samtidig, for at få en så nuanceret viden om barnet som muligt.

Oplæringskurset sætter særlig fokus på 

 • Formålet med EDS-R.
 • Hvad er EDS-R?
 • Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
 • Undervisning og træning i brugen af EDS-R.
 • Analyse ud fra videoklip.
 • Psykometri og forskning i EDS.
 • Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip.
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan.
 • Effektmåling.

 

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, refleksion og diskussion.
MÅLGRUPPE
Kursusdagene er kun for psykologer og pædagogiske psykologer, der arbejder med børn mellem 4-12 år, fx PPR-kontorer og døgninstitutioner for børn og i forbindelse med børnepsykologiske undersøgelser.

Undervisere

Jesper Birck

Psykolog

Psykolog og foredragsholder med ekspertise i blandt andet omsorgssvigt og traumer. Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge. Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Materialekasser

EDS-R Komplet

En komplet består af en vejledning, stimulusbog, stimulusmaterialer plus 10 styk. registeringshæfter, profilark og scoring, Struktureret vurdering samt profilark og scoring.

EDS-R KOMPLET KAN KUN KØBES her

Pris: 4.800,- ex. moms

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer