Kursus


Introduktion til grundprincipperne i Theraplay®– nye og effektive veje i de mest sårbare relationer

Baggrund for dagen

Her i Danmark har neuroaffektiv udviklingspsykologi igennem de seneste 10 år bidraget til at kvalificere eksisterende Theraplay-praksis, idet metoden på mange måder udgør den behandlingsindsats, der skal til med mennesker, hvis nærmeste emotionelle udviklingszone ligger inden for det første leveår. Denne dans mellem teori og praksis har banet nye veje i arbejdet med de forældre, man ikke umiddelbart kan nå ad ordets vej, ligesom den fortløbende baner nye veje i såvel pædagogisk som terapeutisk praksis med børn og deres forældre/primære omsorgspersoner.
Kort fortalt er Theraplay en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forælder og barn. Theraplays interaktioner fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forælder-barn relationen: Struktur, Engagement, Omsorg og Udfordring. I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i interaktionen mellem barnet og forælderen som et mål i sig selv og som grobunden for en aktiv, følelsesmæssig forbindelse. Theraplay er primært rettet mod børn i 1 – 12-års alderen og deres forældre, men anvendes også i forhold til teenagere og deres forældre. Metoden bliver brugt til børn med følelsesmæssige, sociale, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at udvikle og styrke tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt samspil, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sammenhænge hjemme og ude.

Kursusdagenes indhold

•Arbejde med de teoretiske byggesten i metoden ud fra en oplevelsesorienteret tilgang
•Introduktion til Theraplay og gennemgang af de fire dimensioner: Struktur, Engagement, Omsorg og Udfordring
•Aktiviteter med fokus på kontakt og samspil inden for de fire dimensioner
•Arbejdet med forældrene
•Theraplay i relation til de neuroaffektive kompasser
•Refleksion og diskussion med henblik på brobygning til egen terapeutisk eller pædagogisk praksis

Opfølgning, træning og certificering i den neuroaffektive analyse

Kr. 4.992,- 

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset


  • Hvordan vi gennem Theraplay kan skabe kontakt til børn, som kun sporadisk har befundet sig indenfor et kontaktfelt
  • Hvorfor tydelige og kærlige voksne er så vigtige for børns udvikling
  • Hvordan børn udvikler sig følelsesmæssigt gennem den respons, de får i de betydningsbærende relationer
  • Hvordan små lege og aktiviteter kan igangsætte det neurale netværk og dermed barnets mulighed for at deltage i helende og sunde kontaktøjeblikke
  • Hvordan de særligt sårbare og udsatte børns primære voksne – (pleje)forældre, pædagoger og lærere – spiller en aktiv rolle i den terapeutiske og pædagogiske praksis
  • Hvordan vi kan række ud til forældre/primære omsorgspersoner, når sproget ikke rækker
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og sam¬spil samt fælles refleksion og diskussion.

Undervisere


Marie Olsen-Kludt

Marie  er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi. Hun er certificeret Theraplay-terapeut, -underviser og -supervisor samt certificeret EMDR-terapeut. Marie har egen psykologpraksis i Lyngby og superviserer og underviser indenfor hendes felt i hele landet. Marie er en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark og er talerør for Theraplay Instituttet her i landet. I de seneste 10 år har hun sammen med en gruppe kolleger været optaget af at kvalificere brugen af metoden herhjemme ved bl.a. at brobygge til den neuroaffektive forståelsesramme for herigennem at skabe nye og forfinede måder at møde børn og forældre på i både terapeutisk og pædagogisk praksis

Anne Larsen

Anne er familieterapeut, certificeret Theraplay®-terapeut og certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og voksne. Hun har fordybet sig i denne forståelse af barnets udvikling, og omsætningen af denne viden til behandling af børn, unge og voksne med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Anne har mange års erfaring i arbejdet i feltet med tilknytnings- og relations forstyrrelser hos børn og voksne. Anne har i dag selvstændig praksis med terapi af såvel børn, som voksne, familiebehandling og Theraplayforløb. Hun arbejder desuden som supervisor og underviser af fagfolk.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk 

Tid & Sted

Hotel Comwell Holte 
Kongevejen 495A, 2840 Holte

1.-2. november 2021

Kursusdag kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer