Vurderingsmetode | Interventionsmetoder | Børn

NUSSA Norge – Nevroafektiv Utviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet

Dato: 22/03/2022
Adresse: Victoria Hotel Hamar - Thon HotelsStrandgata 212317 Hamar
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 16.00

KR. 11.199,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Victoria Hotel Hamar - Thon HotelsStrandgata 212317 Hamar
22/03/2022
Kl. 9.00 – 16.00

INKLUDERET:
Prisen innkluderer frokost, lunch, kaffe, te og kake.

1.modul: 22.-24. Marts 2022
2.modul: 2.-4 Mai 2022
3.modul: 27. September 2022

Kursdag kl. 09.00-16.00
(Frokost fra kl. 08.30-09.00)

Det er mulig å kjøpe kassen med matrialer, hvis man ønsker, den består av alle de rekvisitter, som skal bruges i lekene på de forskjellige trinn.
Prisen er 2.500,- ekskl. moms

Ved spørgsmål til kurset kontakt vores underviser
Torgeir Forårsveen Mail: [email protected]

NUSSA

NUSSA står for Nevroaffektiv Utviklingspsykologisk Strukturert Aktivitet. Programmet baserer seg på nevroaffektiv utviklingspsykologi og benyttes i hovedsak av pedagoger i barnehage og skole og PPR-psykologer. Det er også egnet for fagpersoner som jobber i BUP, på døgninstitusjoner med barn eller andre som arbeider med barn i aldersgruppen 3-12 år. NUSSA er utviklet for fagpersoner som har mot til å prøve et nytt program, og har daglig kontakt med barn som har behov for ekstra støtte og omsorg. Man behøver altså ikke ha en terapeutisk bakgrunn for å gjennomføre et NUSSA-forløp.

Barnegruppeprogrammet handler om å bygge og styrke barns følelses-, personlighetsmessige og sosiale ressurser gjennom gledefylt, engasjert og strukturert lek, hvor barna forbedrer deres relasjonelle ressurser og selvinnsikt slik at barna blir mer robuste ovenfor psykiske stressfaktorer.

NUSSA-programmet er organisert etter samme rekkefølge som barns naturlige kompetanseutvikling. NUSSA er utviklingsbasert fremfor manualbasert, med bakgrunn i at vi ikke mener barns utvikling følger en manual. I forløpet tas det derfor hensyn til den samlede barnegruppens emosjonelle og sosiale utviklingsnivå. Derfor kan man i programmet gjennomføre det enkelte trinn flere ganger, dersom den samlede gruppen ikke er klar for neste trinn. Programmet er inndelt slik at den anvendes særskilt i forhold til barnegrupper på henholdsvis 3-6 år, 6-9 år og 9-12 år.

NUSSA-gruppen

NUSSA-gruppen består av ca. 6-10 barn i aldersgruppen 3-6, 6-9 og 9-12 år. Barnegruppen skal helst settes sammen slik at barna i gruppen er så å si på samme følelsesmessige utviklingsnivå. Derfor anbefaler vi at det foretas et strukturert intervju av de voksne i barnets nettverk. Dette intervjuet er en del av NUSSA-programmet.

Innhold i NUSSA-programmet

NUSSA-programmet består av en innledning, 4 nivåer og en avslutning. Hver av de 4 nivåene består av ca. 4 trin, som kan gjentas hvis det er nødvendig for å få hele barnegruppen med. Programmet struktureres slik at nivåene bygger på hverandre. Selv om programmet totalt inneholder 18 trinn, er det individuelt for hver enkelt gruppe hvor lang tid som skal til for å gjennomføre hele programmet.

Innledning:
Det første trinn handler om å bygge en trygg relasjon i gruppen, ikke bare mellom NUSSA-treneren og barna, men også barna seg imellom.

Nivå 1: Rytme, synkronisering og lattervekkende (trinn 2-5)
Dette nivået handler om hvordan man gjennom rytme og lek kan etablere et tillitsfylt forhold til hverandre, hvor man føler at man er sammen – og både kan utfordres, gledes og samarbeide med hverandre.

Nivå 2: Mine, dine og våre følelser (trinn 6-9)
Dette nivået handler om å hjelpe barnet med å kunne merke positive følelser som glede, medfølelse, men også merke negative følelser som sinne, sorg og angsten for å miste. På dette nivå dreier det seg også om å merke disse følelsene og ha mot til å vise dem til NUSSA-treneren og de andre barna.

Nivå 3: Stoppe opp, kjenne etter, føle og tenke (trinn 10-13)
Dette nivået handler om å hjelpe barnet med å stoppe opp og styre sine egne impulser. Barna skal på dette nivå lære seg å inngå i sosiale samspill med felles regler som skal følges.

Nivå 4: Tenke og føle klart over seg selv og andre (trinn 14-17)
Dette nivået handler om å hjelpe barnet til å mentalisere over seg selv og sine relasjoner med andre, både innad i NUSSA-gruppen, men også utenfor i andre relasjoner. Dette nivået handler om å støtte barnets mentaliseringsevne på et høyere nivå.

Avslutning (trinn 18)
Handler om hva barna synes de har lært, hva de er fornøyd med, misfornøyd med og hvilke ønsker de har for fremtiden.

Hvilke barn kan delta i NUSSA?

Alle barn vil kunne ha nytte av et NUSSA forløp. Få styrket sine kontakt- og sosiale ferdigheter er noe som kan brukes livet igjennom. En god start med en opplevelse av å være en del av en gruppe et romslig fellesskap, har stor betydning for barns trivsel og utvikling både i nuet og i fremtiden.

Nussa er dog særlig egnet for:

  • Barn som trenger å øke deres sosiale og emosjonelle kompetanse for å kunne mestre en skolehverdag.
  • Barn med emosjonelle, personlighetsmessige og/eller sosiale utfordringer.
  • Barn som lever i en særlig utfordrende livssituasjon.
  • Barn av foreldre som av en eller annen grunn ikke har kapasitet til å inngå i gode samspill med sine barn. For eksempel på grunn av en depresjon, PTSD, akutt oppstått traume som skilsmisse, alvorlig sykdom, dødsfall eller andre lidelser.

Opplæringsløp for å bli NUSSA-trener

Opplæringsløpet gir deltakerne en grundig innføring i barnegruppeprogrammet og i bruken av den tilhørende NUSSA-manual. Opplæringsløpet inneholder teori, gjennomgang av leker og aktiviteter og personlig utprøvning av disse.

Det er maks 36 deltakere pr. kurs.

Opplæringsløpet består av 7 dager undervisning oppdelt i kortere moduler fordelt over et halvt år.

1 modul (3 dager):
Ved denne modulen gjennomgås blant annet teori og første halvdel av barnegruppeprogrammet. Etter denne modulen påregnes det at deltakeren starter en barnegruppe ved sin arbeidsplass, slik at erfaringer herfra kan bringes inn i modul 2.

2 modul (3 dager):
I denne modul drøftes erfaringer fra deltakerne og siste halvdel av programmet gjennomgås.

3 modul (1 dag):
Dette er en drøfting og veiledningsdag. Det forventes her, at deltakerne har fullført en NUSSA-gruppe i forkant, og har vært igjennom hele programmet.

Betalings,- og avbestillingsregler

Når du melder deg på kurset utstedes faktura, hvor betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Inntil 6 uker før oppstart kan kurset avmeldes uten omkostninger, og det totale beløp refunderes.
Som et alternativ er du alltid velkommen til å tilby plassen til en kollega uten ekstra avgift.
Ønsker du å melde deg av kurset, gjøres til til mail: [email protected].

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellom teoretisk opplegg, videoklipp, aktiviteter med fokus på kontakt og samspill i grupper, felles refleksjon og diskusjon. Deltakelse på dette kurset forutsetter at man har et ønske om og en åpenhet for å reflektere rundt egen praksis. Det er også påkrevd at du som deltaker både tør og vil kaste deg ut i leker og aktiviteter med fokus på kontakt og samspill i grupper.
Programmet baserer seg på nevroaffektiv utviklingspsykologi og henvender seg til lærere, pedagoger, PPR-psykologer, barnevern eller andre som på annet vis har erfaring fra arbeid med barn. NUSSA er utviklet til fagpersoner som har mot til å prøve et nytt program, og har i sitt arbeid kontakt med barn som trenger ekstra støtte og omsorg. Man trenger for dette programmet ikke ha en terapeutisk bakgrunn.

Undervisere

Torgeir Forårsveen

Klinisk Barnevernspedagog

Har de siste 15 årene engasjert seg i arbeid med barn og unge i alderen 2-23 år i ulike arenaer. Blant annet barnehager, barnehjem og ungdomsinstitusjon. I tillegg har han de siste 6 årene veiledet fagfolk og studenter fra tilsvarende arenaer og har publisert fagartikler innen miljøterapi og psykisk helse i barnehage. Hans erfaringsgrunnlag strekker seg fra barnehageassistent, hovedverneombud og til miljøterapeut og leder. Den siste tiden har han begynt på en rekke spennende prosjekter sammen med Susan Hart, der i blant NUSSA.

Wenche Mora

klinisk sosionom og familieterapeut

Wenche er 47 år og har i mer enn 20 år arbeidet med barn, ungdom og familier på forskjellige arenaer. Hun er utdannet klinisk sosionom og familieterapeut. Hun har spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og en master i familiebehandling. Hun er sertifisert COS-P veileder og PREP kursleder. Hun har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge samt lang erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familier. Hun har blant annet arbeidet som behandler i BUP, miljøterapeut i barnevernsinstitusjon og som fagrådgiver barn på Modum Bad. De siste årene har hun primært arbeidet med barn, unge og familier utsatt for vold og/eller overgrep, med et særlig fokus på traumeproblematikk, forebygging og mestring

Anne Larsen

Familie- og psykoterapeut (MPF)

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Kommende arrangementer