Vurderingsmetode | Familie - Forældre

MIM-P – Marschak Interaction Method of Psychometrics

En struktureret samspilsobservationsmetode
Dato: 03/10/2022
Adresse: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 8.488,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte
03/10/2022
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdatoer
3. oktober 2022
4. oktober 2022
7. november 2022

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstmail med praktisk information.

Certificeringsbevis udstedes, når et antal certificeringsfilm er scoret inden for de accepterede værdier i løbet af en tre måneders certificeringsperiode.

Vigtig info
– Bemærk, at der er mødepligt på alle tre kursusdage.
– Det er en fordel at medbringe en computer/tablet.
– Købt MIM-P kuffert og MIM-P aktivitetskort udleveres på kursets 1. dag.

På dette kursus bliver du oplært i MIM-P og får adgang til det webbaserede program.
MIM-P er særdeles anvendelig til at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker barnets udvikling, og hvilken indsats der evt. kan støtte barnets udvikling. Metoden kan altså anvendes både i forhold til planlægning af intervention, og den kan indgå som led i en psykologisk undersøgelse af børn.

Om MIM-P

MIM-P er en struktureret legebaseret samspilsobservationsmetode, som undersøger samspillet mellem omsorgsperson og barn.

Metoden består af 10 enkle samspilsaktiviteter, som optages på video og scores ud fra en 1-9 punkts skala.

MIM blev oprindeligt udviklet på Theraplay instituttet i Chicago som en støtte til planlægning af Theraplay-forløb. I forbindelse med Susan Harts PhD udvikledes MIM-P som en videreudvikling af MIM. MIM-P er således udviklet ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme, og der er udviklet et scoringssystem, som gør det muligt at foretage mere dybtgående undersøgelser.

Opgaverne i MIM-P er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner

 • Struktur
 • Samregulering
 • Engagement
 • Omsorg
 • Udfordring

Med udgangspunkt i disse undersøges omsorgspersonens evne til at tilbyde barnet udviklingsstøtte, og barnets evne til at tage imod omsorgspersonens indsats. Omsorgspersonen kan fx være biologisk-, adoptiv-, sted- eller plejeforælder, eller primær pædagog. Metoden er tilpasset børn fra 0 til 17 år.

Om kurset

Dette 3-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af MIM-P.

Kurset er opdelt i to moduler og en certificeringsperiode
Modul 1 består af to sammenhængende dage. Her gennemgår vi aktiviteter, setting osv., og du introduceres til scoringssystemet og trænes i anvendelsen af MIM-P’s dimensioner og scoringer gennem videooptagelser.

Du får adgang til en hjemmeside, hvor du imellem modul 1 og 2 kan træne i at score ved at streame en række MIM-P træningsfilm.

Det er i forbindelse med tilmelding til oplæringskurset muligt at tilkøbe en MIM-P kuffert med materialer og MIM-P aktivitetskort.

Der må påregnes en smule hjemmearbejde mellem modulets dag 1 og dag 2 til at orientere sig i MIM-P manualen.

Modul 2 består af én dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

På dette modul gennemgår vi de spørgsmål, der er opstået i løbet af træningsperioden. Derudover forberedes du til certificeringsprocessen.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har foretaget en MIM-P optagelse og scoret de webbaserede træningsfilm. På kursusdagen arbejdes der med spørgsmål om egne cases og træningsfilm.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

 

Kurset sætter særlig fokus på

 • Administration af MIM-P
 • De fem dimensioner
 • Træning i at analysere samspil med udgangspunkt i de fem dimensioner
 • Scoringssystem
 • MIM-P’s psykometriske kvaliteter
 • Træning i anvendelsen af scoringssystem
 • Analyse af scoringsresultater
 • Tilrettelæggelse af interventionsplan
 • Feedback til omsorgsperson

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, videoklip, øvelser, refleksion og diskussion.

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, fælles scoring, refleksion og diskussion.
MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til psykologer, psykiatere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende sårbare børn og deres forældre/primære omsorgspersoner. Oplæringskurset forudsætter erfaringer med relationsarbejde.

Undervisere

Natasja Petersen

Psykolog

Natasja er autoriseret psykolog med flere års erfaring indenfor familieområdet. Hun er ansat på et kommunalt familiebehandlingscenter, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med udarbejdelse af samspils- og forældrekompetenceundersøgelser, særligt i spæd- og småbørnsfamilier. I dag indgår hun i vejledning og supervision til skoler og dagtilbud og i behandlingsforløb med familier, hvor barnet/den unge har været udsat for overgreb. Natasja har tidligere arbejdet som PPR-psykolog og i Kræftens Bekæmpelse. Hun har en 1-årig uddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. psykolog Susan Hart. Hun er desuden efteruddannet ved Metalog og er aktuelt i et traumefokuseret efteruddannelsesforløb v. psykolog Jesper Birck.

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Materialekasser

Opgavekort i æske 0-3 årige

Æske med opgavekort for 0-3 årige, der skal anvendes i aktiviteterne.

Pris: 296 ex. moms

Opgavekort i æske

Æske med opgavekort, der skal anvendes i aktiviteterne.

Pris: 296 ex. moms

MIM-P kuffert

MIM-P kuffert med de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne.

Pris: 2.100 ex. moms

Undervisningsmateriale

Susan Hart

Kassette: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3

Trilogien, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, handler om, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Børn fødes med et enormt udviklingspotentiale, og for at kunne realisere dette potentiale har de brug for stimulation.

Rikke Schwartz og Susan Hart(red.)

Barnet og dets relationelle miljø

Barnet og dets relationelle miljø er en bog om den børnepsykologiske undersøgelse ud fra en tilknytningsbaseret, udviklingspsykopatologisk og neuroaffektiv model. Bogens forfattere viser, hvordan denne teoretiske forankring kan guide psykologens metodiske overvejelser i undersøgelses ...

Brug rabatkoden DOCENTEN20 og få 20% rabat og fri fragt når du køber dine bøger på hansreitzel.dk

Kommende arrangementer