Interventionsmetoder | Familie - Forældre | Voksne

Intervention med voksne og forældre når sprog ikke slår til

Dato: 29/11/2023
Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 16.00, Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 2.996,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
29/11/2023
Kl. 9.00 – 16.00, Morgenmad fra kl. 08.30

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Overnatning
I forbindelse med kurset er det muligt at overnatte på Hotel Odeon eller Hotel Odense til en favorabel pris. Booking af værelser og spørgsmål omkring pris skal rettes direkte til det enkelte hotel. Vejledning til booking af hotel og kontaktoplysninger kan du finde her.

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk kursusbevis efter kursusdagen.

Arbejder du med voksne eller forældre, hvor du har en oplevelse af, at dine narrative interventioner ikke skaber en hensigtsmæssig forandring. Så handler det ofte om, at den narrative tilgang er utilstrækkelig, fordi det kræver megen mentaliseringsevne at kunne ændre uhensigtsmæssige mønstre og vaner, der er forandringsskabende. Kunne du tænke dig at blive bedre til at koble din narrative praksis med en oplevelsesorienteret tilgang, når sprog ikke slår til? Vil du gerne have fokus på at skabe livgivende kontakt, som en udviklingsmulighed, når din narrative tilgang har vist sig ikke at være tilstrækkelig? Vi er mange, der med sårbare voksne og forældre kan have en fornemmelse af, at der skal noget andet til end sprog, men vi mangler konkrete tiltag, og vi ved derfor som fagpersoner ikke altid, hvad vi skal gøre. På denne dag vil Susan Hart og Anne Larsen give teoretisk belæg for og konkret praksis til, hvordan du kan understøtte grundlæggende personlig udvikling ud fra en oplevelsesorienteret tilgang.

Baggrund for dagen
Nogle voksne og forældre kan ikke se relevansen i at indgå i dialogbaseret intervention, og det er ofte disse voksne og forældre, der udebliver fra aftaler eller afslutter forløb i utide. Anne og Susan vil på denne kursusdag vise, at selvom alle ikke kan profitere af samtalebaseret intervention er der altid en vej at gå. Anne vil på kursusdagen gennem en række videoklip demonstrere sit arbejde med sårbare voksne og forældre, og hvordan man kan arbejde med denne tilgang i praksis. Fx hvordan hun på engageret vis kan opbygge glædesfyldt samspil gennem udfordrende og omsorgsfulde aktiviteter, bl.a. med inspiration fra Theraplay, så man kan få adgang til dybere niveauer af følelsesmæssige funktioner, som er sprogløse.

Kursusdagens indhold
På denne kursusdag vil Susan og Anne Larsen fokusere på den oplevelsesorienteret tilgang og hvordan den kan kombineres med narrativbaseret intervention. De vil sammen demonstrere, hvordan teori og praksis spiller sammen, og hvordan man kan skabe tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning, der er forandringsskabende. Gennem en vekselvirkning mellem teori, refleksion, aktiviteter og videoklip af konkrete interventionsforløb, vil de demonstrere, hvordan denne indfaldsvinkel kan omsættes til praksis og også vise, hvilken effekt forældreinterventionen har på børnene.

På kursusdagen får du viden og inspiration til

  • At finde muligheder i interventionsarbejdet, hvor sprog ikke slår til.
  • Hvordan man gennem en oplevelsesorienteret tilgang kan udvikle kontakt- og samspils færdigheder hos sårbare voksne og forældre.
  • Hvordan man gennem en struktureret metode og her-og-nu oplevelse kan styrke følelsesmæssig regulering og personlig modning hos voksne og forældre.
UNDERVISNINGSFORM
Gennem en vekselvirkning mellem teori, refleksion og videoklip af konkrete interventionsforløb, vil de vise, hvordan denne indfaldsvinkel kan omsættes til praksis, især overfor svært traumatiserede voksne og forældre, som har svært ved at indgå i dialogbaserede terapiformer.
MÅLGRUPPE
Kursusdagen er relevant for alle fagpersoner, der arbejder med voksne og forældre, hvor det talte sprog ikke altid kan skabe udvikling og forandring.

Undervisere

Anne Larsen

Familie- og psykoterapeut (MPF)

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Kommende arrangementer