Teori

Indføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser

Dato: 21/03/2022
Adresse: Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 09.00 - 16.00. Morgenmad fra kl. 08.30.

KR. 7.488,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C
21/03/2022
Alle kursusdage kl. 09.00 - 16.00. Morgenmad fra kl. 08.30.

UDSOLGT

INKLUDERET:
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdatoer:

21. marts 2022
22. marts 2022
23. marts 2022

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk kursusbevis efter sidste kursusdag.

Baggrund for dagen

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er teorien om, hvad det kræver at modne følelseslivet og personligheden. Den bygger bro mellem tilknytningsteori, udviklingspsykologi,  evolutionspsykologi, traumeforskning og de senere årtiers hjerneforskning. Teorien forklarer, hvordan følelsesudvikling kræver synkroniserede interaktioner med betydningsfulde andre og viser, hvordan dybereliggende synkroniseringsprocesser former og modner personligheden. Denne slags samspil sker i bedste fald i ”windows of opportunity”, altså i den periode, hvor en personlighedsmæssig færdighed modnes af sig selv. Hvis ikke der har været tilstrækkelig synkroniseret kontakt i denne periode, kræver udvikling af færdigheden senere hen en målrettet indsats. Derfor skønnes det nødvendigt at være godt funderet i en teori, altså et ”landkort” over psykologisk udvikling og modning, for at navigere sikkert, finde de mest præcise interventioner og opdage nye muligheder i arbejdet med andre mennesker.

 

Dagens indhold

Introduktionskurset handler om hvordan personlighedsudvikling udvikles gennem interaktioner mellem mennesker i barndom, ungdom og voksenliv. I denne forståelse inddeles modningen i tre hierarkisk forbundne niveauer. Efterhånden som de tre niveauer bliver fleksible og integrerer sig, udvikles mere og mere psykisk resiliens. Udviklingen skabes igennem oplevelser af fælles afstemning, hvor barnet, den unge eller den voksne føler sig “mødt” og “rummet” på hvert niveau. Det første niveau for afstemning består af gensidig arousalregulering og sanseoplevelser, derefter bliver det muligt at etablere følelsesafstemning, og til sidst kan fælles meningsdannende, sproglige narrativer skabes. Alle disse afstemninger skabes gennem oplevelser af tydelige mødeøjeblikke på det relevante niveau.

 

 

 

 

 

Kurset sætter særlig fokus på

Gennem denne 3 dages introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi får du som deltager en
grundig gennemgang, hvor de neuroaffektive kompasser præsenteres som en model og et redskab til
at forstå og vurdere:

 

  • Vigtige relationers betydning for personlighedsudvikling.
  • Forbindelsen mellem interaktion og relation.
  • Personlighedens modningsprocesser.
  • Forskellen på manglende modning, regression og dissociation.
  • Styrker, sårbarheder og nærmeste udviklingszone hos børn, unge og voksne.
  • Præcise interventioner og deres effekt.
UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, gruppearbejde, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Kursusdagene lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis. Deltagerne vil få lejlighed til selv at eksperimentere med interaktion og synkronisering på de tre niveauer.
MÅLGRUPPE
Introduktionskurset retter sig mod alle, der i sit daglige arbejde har med mennesker at gøre, uanset om det er som leder, psykolog, lærer, socialrådgiver, pædagog, familieterapeut, sundhedsplejerske eller psykoterapeut.

Undervisere

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Kommende arrangementer