Vurderingsmetode | Familie - Forældre | Unge | Voksne

Den neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention

Dato: 04/01/2022
Adresse: Mødecenter Odense Buchwaldsgade 485000 Odense
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 - Morgenmad fra kl.08.30

KR. 10.984,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 485000 Odense
04/01/2022
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 - Morgenmad fra kl.08.30

INKLUDERET:
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdage

 • 04. januar 2022
 • 05. januar 2022
 • 26. januar 2022
 • 19. april 2022

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk certificeringsbevis efter sidste kursusdag.

På dette 4-dages oplæringskursus med psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen vil du blive oplært i den neuroaffektive analyse og få adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børn, unge og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

 

Baggrund for oplæringskurset

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen. Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed, man må også vide, hvad mennesket lige nu er i stand til at lære. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention

Dette 4-dages oplæringskursus er en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, som giver mulighed for at støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne. Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen. Efter de tre oplæringsdage afsluttes der med en internetbaseret certificering.

Udgangspunktet er en vurdering af tre såkaldt mentale organiseringsniveauer, nemlig det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. Den neuroaffektive analyse består af 15 udsagn, der danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort, og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner. Analysen kan også give et dybere indblik i, hvordan barnet, den unge eller voksne fungerer på hvert niveau, men også en forståelse af, hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden. På oplæringskurset præsenteres også inspiration til interventioner på de tre mentale organiseringsniveauer.

 

Kursusdagenes indhold

På oplæringskursets første dag får du adgang til den webbaserede version af den neuroaffektive analyse og til træningsfilmene. Du undervises i at foretage den neuroaffektive analyse på dig selv og på en case. På anden dag trænes analysen gennem videofilm. Kursets tredje dag ligger ca. en måned senere, og det forventes at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de træningsfilm, som du får adgang til på hjemmesiden. På oplæringskursets tredje dag arbejder vi også med spørgsmål vedr. egne cases og træningsfilm. Desuden forberedes du til certificeringsprocessen, hvor du får adgang til fire certificeringsfilm nogle dage efter 3. dags afslutning. Du har herefter 3 måneder til at score de fire ca. 20-25 minutters certificeringsfilm gennem en internetbaseret certificeringsproces, hvorefter du har mulighed for at modtage et certificeringsbevis.

Oplæringskursets 4. dag, som ligger indenfor certificeringsperioden, består af at anvende den neuroaffektive analyse til konkrete interventionsforslag og til at anvende analysen til effektmåling med udgangspunkt i at kunne justere interventionsplanen. Med udgangspunkt i filmklip af samspil og egne analyser vil vi i fællesskab, ud fra analyseresultaterne, udvikle forslag til intervention. Alt afhængig af deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion.

Det er en fordel at medbringe computer til dette kursus.

Kurset sætter særlig fokus på

 • Undervisning i brugen af den neuroaffektive analyse
 • Afprøvning af den neuroaffektive analyse
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan
 • Redskab til at foretage effektmålinger
 • Mulighed for certificering
 • Træning i at ‘oversætte’ forståelsen af nærmeste udviklingszone til relevante aktiviteter, samspilsformer eller samtaleformer på de tre neuroaffektive niveauer.
 • Mulighed for at reflektere og udveksle omkring sin egen evne og komfortzone i forhold til at være ’karavanefører’, dvs. aktivt lede et udviklende samspil, på disse områder
 • Lejlighed til at drøfte egnede metoder i forhold til de foreslåede interventioner
UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, fælles scoring, refleksion og diskussion.
MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til psykologer, psykiatere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende sårbare børn og deres forældre/primære omsorgspersoner. Oplæringskurset forudsætter erfaringer med relationsarbejde.

Undervisere

Marianne Bentzen

Psykoterapeut MPF

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Kommende arrangementer