Konference

Relationens betydning for børn og unges trivsel og udvikling

Konference
Dato: 02/05/2024
Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00 (morgenmad kl. 08.30 - 09.00)

KR. 3.495,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
02/05/2024
Kl. 09.00 - 16.00 (morgenmad kl. 08.30 - 09.00)

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, kaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe med kage.

Ca. 14 dage før konferencen udsendes velkomstmail med praktisk information.

Relationens betydning for børn og unges trivsel og udvikling

Docenten har fornøjelsen af at indbyde til årskonferencen 2024. Forskning viser, at vores relationer determinerer vores livskvalitet, livslængde, vores sundhedstilstand og meget mere. Desværre må vi konkludere, at flere og flere børn og unge føler sig ensomme og kæmper med mistrivselsproblemer. Derfor er det vigtig at få bragt relationens betydning på dagsordenen.

På konferencen vil du opleve fire oplægsholdere, der om nogen har noget på hjerte, når det kommer til relationer og børn og unge. Vi har nemlig indbudt Susan Hart, Finn Godrim, Rune Strøm og Chris MacDonald. Her vil du vil blive forkælet med oplæg, der sætter fokus på relevant forskning, teori, håndterbare redskaber, humor og energi samt stof til eftertanke.  Vi kan slet ikke vente på, at det bliver d. 2. maj 2024!

Dagens oplæg

Susan Hart
Relationer, fællesskaber og følelsesmæssig modning
Det er igennem gode relationer vi opnår evnen til at regulere følelser og humør og kunne indgå i hensigtsmæssige samspil. Hos større børn og teenagere er fællesskabet med jævnaldrende vigtigt for følelsesmæssig modning. Der er i dette fællesskab, at børn og unge kan styrke deres udvikling af empati og mentaliseringsevne sammen med gode mentorer. Susan viser, hvordan personlighedsudvikling foregår på forskellige hierarkiske modenhedsniveauer, og hvordan vi igennem at føle os favnet på et relevant følelsesmæssigt modenhedsniveau, kan udvikle vores sociale og følelsesmæssige kompetencer. I oplægget vil Susan komme med konkrete forslag til, hvordan vi indgår i relation på de forskellige modenhedsniveauer, og hun vil gå i dybden med vigtigheden af at støtte mentorernes såkaldte selvagens.

Finn Godrim 
Udvikling af relationskompetence – et personligt og organisatorisk ansvar
Forskning viser, at professionelles relationskompetence er af afgørende betydning for børns udvikling i både skoler og dagtilbud. Udvikling af relationskompetence er en invitation til en personlig og faglig udviklingsproces, men samtidig viser erfaringer også, at udviklingen af vores relationelle samspil er meget påvirket af vores samarbejde med kolleger og ledelse – ja hele arbejdspladsens kultur. I oplægget vil du få konkrete ideer til, både hvordan du selv kan arbejde med udvikling af din relationskompetence, og hvordan jeres samarbejde og organisationskultur kan understøtte udviklingen. Finn er en dedikeret oplægsholder, der med en solid teoretisk baggrund og stor praksiserfaring kan formidle sine budskaber og værktøjer med humor og faglig dybde.

Rune Strøm 
“Så tal dog pænt for helvede” – Relationsarbejde med børn og unge
Rune kommer med dagligdags eksempler der belyser, hvor vigtigt det er at kunne etablere og bevare en konstruktiv relation til børn og unge. Han viser, hvordan den gode relation kan hjælpe med at håndtere livets bump og kriser. Derudover kommer han med konkrete anvisninger til, hvordan vi kan være gode rollemodeller for børn og unge. Han viser også, hvordan vi som voksne kan blive så udfordrede og pressede, at vi agerer som alt andet end gode rollemodeller. Foredraget er humoristisk, tempofyldt og jordnært og med et meget tydeligt billedsprog, der skaber en stærk metaforisk referenceramme.

Chris MacDonald
Et evolutionært syn på relationers betydning for børn og unges trivsel
”Hvis du vil gå hurtigt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen”, sådan lyder et gammelt afrikansk ordsprog, som Chris ynder at citere. Som han udtrykker det: “Alle mennesker er rundet af fællesskaber” og især i de unge år er fællesskabet vigtig for trivsel. Chris kommer i sit oplæg med en forskningsbaseret forklaring på, hvorfor der er et evolutionært modsætningsforhold mellem den måde vi som mennesker indgår i nære relationer i dag, og den måde vi har gjort det i flere hundredtusinder af år. De fleste kender Chris MacDonald som foredragsholder indenfor emnet sundhed. Men hvad færre ved er, at han har et kæmpe engagement i at skabe udviklende fællesskaber for børn, unge og de voksne, der er omkring dem.

Om Susan Hart
Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist i børnepsykologi og psykoterapi supervisor i børnepsykologi. Hun har siden midt 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Om Finn Godrim
Finn er autoriseret Psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi. Han er stifter af Institut for Relationspsykologi og forfatter til flere bøger om relationspsykologi. I dag er han underviser og konsulent for talrige uddannelsesforløb for både medarbejdere og ledere.

Om Chris MacDonald
Chris er uddannet humanfysiolog og er en førende autoritet inden for mental- og fysisk sundhed. Han er kendt fra en lang række TV-programmer, bl.a. Chris på chokoladefabrikken, Chris på skolebænken, Chris på vægten, By på skrump, U-TURN – sidste chance, og senest U-TURN 2. Han er forfatter til flere bøger, blandt andet “Ikke til forhandling”, der udkom i starten af 2020. Han er grundlægger af nonprofit-organisationen og bevægelsen Just Human, der hver dag arbejder for at forbedre sundhed og trivsel, bl.a. ved at hjælpe ensomme børn og unge ved at tilbyde dem gode og nære relationer, til at skabe de nødvendige livsændringer.

Om Rune Strøm
Rune er oprindeligt uddannet socialpædagog. Han er uddannet i AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og har været tillidsmand og ledelsesrepræsentant i skoleverdenen. Herudover er han uddannet master mediatorer (konfliktmægler). Han er forfatter til to bøger og har i en lang årrække været en meget efterspurgt oplægsholder indenfor kommunikation og konflikthåndtering.

 

Kommende arrangementer