På dette 3-dages oplæringskursus med psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen vil du blive præsenteret for Den neuroaffektive analysemodel og få adgang til det web baserede program. Formålet med analysemodellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner. Den kan med fordel bruges til alt pædagogisk og psykoterapeutisk arbejde, der sigter på at støtte eller udvikle personligheden.

Baggrund for oplæringskurset

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen. Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed, man må også vide hvad mennesket lige nu er i stand til at lære. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention

Dette 3-dages oplæringskursus er en indføring i brugen af den web baserede neuroaffektive analysemodel, som giver mulighed for at støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne. Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen. Efter de tre oplæringsdage afsluttes der med en internetbaseret certificering.

Udgangspunktet er en vurdering af tre såkaldt mentale organiseringsniveauer, nemlig det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. Den neuroaffektive analyse består af 15 udsagn der danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner. Analysen kan også give et dybere indblik i hvordan barnet, den unge eller voksne fungerer på hvert niveau, men også en forståelse af hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden. På oplæringskurset præsenteres også inspiration til interventioner på de tre mentale organiseringsniveauer.

Kursusdagenes indhold

På oplæringskursets første dag får du adgang til den webbaserede version af den neuroaffektive analyse og til træningsfilmene. Du undervises i at foretage den neuroaffektive analyse på dig selv og på en case. På anden dag trænes analysen gennem videofilm. Kursets tredje dag ligger ca. en måned senere, og det forventes at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de træningsfilm, som du får adgang til på hjemmesiden. På oplæringskursets tredje og sidste dag arbejder vi med spørgsmål vedr. egne cases og træningsfilm. Desuden introduceres certificeringsfilmene på kursets tredje dag, hvor du også får adgang til dem på internettet. Du har herefter 3 måneder til at score fire 15-20 minutters certificeringsfilm gennem en internetbaseret certificeringsproces, hvorefter du har mulighed for at modtage et certificeringsbevis.

Det er en fordel at medbringe computer til dette kursus. 

Programpunkter:

Første og anden dag:

 • Kort gennemgang af den treenige hjerne
 • Præsentation af den neuroaffektive analyse
 • Adgang til og gennemgang af det webbaserede analyseprogram
 • Træning i at foretage en neuroaffektiv analyse ud fra en videofilmet case
 • Tilrettelæggelse af en intervention ud fra den neuroaffektive analyse
 • Adgang til træningsfilm som hjemmearbejde inden tredje dag
 • Gennemgang af de forskellige muligheder for brugen af analysen

Tredje dag:

 • Spørgsmål i forhold til brugen af den neuroaffektive analyse
 • Adgang til certificeringsfilm
 • Forberede certificeringen

Certificering:

Certificeringen består af at du indenfor tre måneders skal score fire film og opnå en pålidelighed på minimum 70 % og have en total score indenfor et defineret interval på hver certificeringsfilm. Certificeringen er en proces, hvor du får en udførlig tilbagemelding, indtil du har opnået et tilfredsstillende resultat. Når du scorer en interrater reliabilitet på 70% eller derover modtager du et certificeringsbevis og får samtidig en kode, så dine fremtidige scoringer kan indgå i forskning gennem analyseprogrammet.

Den neuroaffektive analyse med certificering

Kr. 8.488,-

Pr. deltager
Eks. moms

Kurset sætter særlig fokus på

 • Undervisning i brugen af den neuroaffektive analyse
 • Afprøvning af den neuroaffektive analyse
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan
 • Redskab til at foretage effektmålinger
 • Mulighed for certificering
 • UNDERVISNINGSFORM

 • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere påkrævet, at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og aktiviteter
med fokus på kontakt og samspil i grupper.

Undervisere


Marianne Bentzen

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle
psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i
psykoterapi. Siden midt i 1990’erne har Susan Hart udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun har superviseret forskellige faggrupper og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 3.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Hotel Comwell Holte 
Kongevejen 495A, 2840 Holte

20.-21. maj 2021

11. juni 2021

Kursusdag kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer