Unge | Efteruddannelse | Interventionsmetoder | Børn

Modul 7 – Certificering

1-årig efteruddannelse
Dato: 3 dage
Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tidspunkt: Varierer fra kl. 10 -17 eller 9-16
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
23/10/2025
Varierer fra kl. 10 -17 eller 9-16

Pris for certificering: 15.000 kr. ex. moms.

  • Certificeringen (modul 7) er ikke inkluderet i den samlede kursus pris.
  • OBS! tilmelding til certificering er bindende efter afslutning af modul 2 på efteruddannelsen.

Vil du gerne tilkøbe dette kontakt Søren Vilstrup på [email protected]

 

Certificeringen består af tre enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum. På 2. modul opdeles man i arbejdsgrupper, som også fungerer som certificeringsgrupper. Der er 5-7 deltagere i hver certificeringsgruppe. Certificeringsdagen starter kl. 9 og slutter ca. kl. 16 (sluttidspunkt er afhængig af antal deltagere). Til hver certificeringsgang skal hver deltager have optaget et videoklip på ca. 10 minutter af et barn, forældre eller en familie. Videoklippet behøver ikke at være med et specifikt indhold, men der skal være et samspil med nogle andre i form af en interaktion med en eller flere eller et samspil gennem et interview. Det kan være en stor fordel at have gennemgået videoklippet med sin certificeringsgruppe inden certificeringsgangen. Det forventes, at indholdet i videoklippet er analyseret ud fra det materiale, der er blevet gennemgået og udleveret på 1. og 2. modul.

Hele gruppen er samlet på certificeringsdagen, og vi starter med at strukturere dagen ved at lave en rækkefølge af hvem, der vil fremlægge sin case hvornår. Når det er ens tur, har man ca. 50 minutter til at vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Dette foregår i dialog med certificeringsgruppen med feedback fra Susan Hart. Selve fremlæggelsen består af, at man laver en ultra kort caseanalyse, derefter ses videoklippet og der foretages en analyse ud fra det udleverede materiale og til slut drøftes interventionsplan. Dette gentages tre gange. Det er op til den enkelte deltagere, om man vil anvende det samme barn eller den samme familie alle tre gange med forskellige videoklip, eller om man ønsker at anvende forskellige cases.

Fremlæggelsen foregår i dialog med hinanden i gruppen og formen kan sammenlignes med at modtage supervision på en case. Det er her vigtigt at pointere, at certificeringen IKKE er en eksamen!!!! Man kan IKKE dumpe!!! Kravet er dog, at man skal have præsenteret tre videoer, for at få udleveret certificeringsbeviset. Dette udleveres umiddelbart efter 3. fremlæggelse. Videomaterialet må ikke være hentet fra youtube eller andre filmmedier.

Undervisere

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Tilbage til uddannelsen