Interventionsmetoder | Voksne

Skam og skylds funktion og forløsning i et neuroaffektivt perspektiv – Juni 2022

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
14/06/2022
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 7.488,-

Pr. deltager ekskl. moms
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
14/06/2022
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 – Morgenmad fra kl. 08.30

INKLUDERET:
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdatoer:
14. juni 2022
15. juni 2022
16. juni 2022

Baggrund for dagen

Skam og skyld fylder meget i vores samfund og dermed også i vores psykoterapeutiske arbejde med klienter, men undertiden også i forhold til vores personlige liv. På dette kursus har vi fokus på skam og skyld ud fra udviklingspsykologisk forskning. Hvordan grundlægges disse følelser i barndommen og voksenliv, hvilken funktion har de, hvad gør man, hvis der er for meget eller for lidt af dem?

 

Dagens indhold

På dette kursus vil vi gennem teori, dialog og små interaktionsøvelser udforske, hvordan skam og skyld opstår og opløses. I forhold til hjernefunktion drejer det sig om, hvordan stresskredsløb i hjernen aktiveres og slukkes. Ud fra et neuroaffektivt perspektiv udfolder vi skammens og skyldfølelsens funktion i socialisering, og hvordan de videreudvikles til moral og etik, når disse følelser er tilstrækkeligt integrerede i personligheden. Personlighedsmæssigt vil vi præcisere de udviklingsmæssige kompetencer, der skal til for at skam og skyld kan opstå og deaktiveres igen. Praktisk vil vi arbejde med en række kropslige og interpersonelle opgaver og øvelser, som reducerer eller integrerer skam og skyld. Vi vil gennem meditativ guidning træne skamreduktion og drøfte caseeksempler fra Mariannes og/eller deltagernes egen praksis.

Udbytte af kurset

Du vil på dette kursus få:

  • Viden om de basale neurale kredsløb, der aktiverer skam- og skyldfølelse
  • Et neuroaffektivt perspektiv på skammens og skyldfølelsens funktion i socialisering
  • Indblik i skam og skylds funktion i forhold til udvikling af sund moral og etik
  • Viden om forholdet mellem personlighedsudvikling og skam/skyld/moral
  • Deaktivering af skam og skyld
UNDERVISNINGSFORM
Kursusdagene veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, interaktionsøvelser, rollespil og demonstrationsterapi
MÅLGRUPPE
Kurset retter sig mod psykologer, familie- og psykoterapeuter

Undervisere

Marianne Bentzen

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Materialekasser

Undervisningsmateriale

Betalings,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil 6 uger før afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.
I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.
Du er altid velkommen til at tilbyde pladsen til en kollega uden udgift for dig.
Ønsker du at afmelde dig kurset, skal det gøres til mail: [email protected]

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer