Selvagens

Sådan arbejder du med udviklingen af selvagens gennem mentalisering

Bliv en dygtig karavanefører
Dato: 11/12/2023
Adresse: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
Tidspunkt: Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 - Morgenmad fra kl. 08.30.

KR. 10.996,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
11/12/2023
Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00 - Morgenmad fra kl. 08.30.

INKLUDERET:
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kursusdatoer:
11. december 2023
12. december 2023
13. december 2023

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk kursusbevis efter sidste kursusdag.

Baggrund for dagen

Selvagens betyder evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab og til at føle og tænke klart i samspillet med andre mennesker. Uanset hvor mange metoder man får til at støtte et andet menneskes forandringsproces, skaber det ingen forandring, hvis den, der skal give støtten, ikke er i stand til at være ”på bølgelængde” med den anden. Vi vil derfor på dette kursus arbejde med din selvagens, det vil sige din og de øvrige deltageres evne til at indgå i udviklende samspil. Dette gøres gennem personlig udforskning af erfaringer og indre tilstande i nervesystemets hierarkiske organisering. Vi vil benytte den neuroaffektive kompaskuffert til denne personlige udforskning.

VIGTIGT: For at kunne deltage på vores kursus om selvagens er det forudsætning, at du som minimum har været på vores kursus “Indføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser”. Se kurset ved at klikke HER

Dagens indhold

Kursets indhold vil veksle mellem enkle teoretiske oplæg, øvelser i små grupper, erfaringsopsamling samt individuel supervision efter behov. På den første dag præsenteres de neuroaffektive kompasser, og vi anvender Den Neuroaffektive Kompaskuffert, som et praktisk redskab både til at genkende egne ressourcer og sårbarheder og til at udforske adfærd og følelsesliv hos et barn, en ung eller en voksen fra arbejdet. På den anden dag bruger vi Den Neuroaffektive Kompaskuffert til at udforske reaktionsmønstre i situationer, hvor man havde problemer med selvregulering eller ved at afstemme sig hensigtsmæssigt, og til at afdække de aktiviteter eller kontaktformer, der kan hjælpe en tilbage til regulerede tilstande. Tredje dag tilrettelægges ud fra deltagernes behov.

Udbytte af kurset

Vi vil arbejde med:

  • At undersøge personlige styrker og ressourcer ud fra de neuroaffektive kompasser.
  • At få klarhed over egne selvbeskyttelsesresponser ud fra de neuroaffektive kompasser.
  • At udforske situationer, hvor du havde svært ved din selvregulering eller ved at afstemme dig hensigtsmæssigt med andre.
  • At undersøge og kortlægge de ressourcer, der kan hjælpe dig tilbage til regulerede tilstande.
  • At træne empatisk identifikation med de børn, unge eller voksne, som du gerne vil støtte.
UNDERVISNINGSFORM
På kurset veksler undervisningen mellem teoretiske oplæg, diskussion, selvudviklingsøvelser og samspilsøvelser på tre niveauer af mental organisering. Kursusdagene starter med en kropslig mindfulness guiding. Derudover bliver der mulighed for korte supervisionsforløb af deltagernes cases med fokus på ens egen rolle i samspillet.
MÅLGRUPPE
Kurset retter sig mod alle, der i sit daglige arbejde har med mennesker at gøre, og som har lyst og mod til at se på sig selv og sin egen rolle i samspillet med andre, uanset om man er leder, psykolog, lærer, socialrådgiver, pædagog, familieterapeut, sundhedsplejerske eller psykoterapeut.

Undervisere

Charlotte Grønning

Familie- og psykoterapeut (MPF)

Charlotte Grønning er certificeret som familiebehandler, psykoterapeut, superviser, neuroaffektiv psykoterapeut, samt i metoderne ERA, NAA, MIMP og EMS. Hun har som familiebehandler over 20 års erfaring fra arbejde i familiehus med supervision og behandlingsforløb. Charlotte har selvstændig praksis, hvor hun har par- og individuelle terapeutiske forløb og familiebehandling i privat og offentligt regi. Herunder afdækning af behov og intervention i kommunalt regi. Hun arbejder med supervision og undervisning samt udviklings- og projektforløb i større og mindre organisationer.

Camilla Hauptmann Sandholm

Socialpædagog

Oprindeligt uddannet socialpædagog og derudover efteruddannelse i ICDP niveau 1, 2 og 3 og certificeret i neuroaffektiv udviklingspskologi med børn og familier. Har siden 2014 undervist i ICDP på både daginstitutions og skoleområdet og holdt oplæg om den relationelle tilgang i praksis i arbejdet med børn unge og familier. Mange års erfaring på daginstitutions, skole og specialskoleområdet og siden 2007 i arbejdet med børn, unge og familier i ppr- og myndigheds regi indenfor familiebehandling, støttekontaktperson for unge, supervision af pædagogisk personale og ledelse i arbejdet med den relationelle tilgang i pædagogisk praksis.

Materialekasser

Den neuroaffektive kompaskuffert

Kufferten fås med fire versioner oplevelseskort, som hører til den neuroaffektive kompaskuffert.

PRIS
Kuffert med 1 sæt oplevelseskort: Tilbudspris indtil 1/1-23: Kr. 950,- (ex moms).
Fra 1/1-23: 1.350, – kr. (ex moms)

Tilkøb af et sæt oplevelseskort: Tilbudspris indtil 1/1-23: Kr. 195,- (ex moms).
Fra 1/1-23: 295,- kr. (ex moms).

1. Voksen
2. Daginstitution
3. Døgninstitution
4. Lærer

Mere information samt bestilling: Klik her

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer