Børn | Unge | Inklusion

Folkeskolen – og inklusionsopgaven

Vi kan gøre det bedre
Dato: 11/01/2024
Adresse: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 16.00, Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 2.496,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København
11/01/2024
Kl. 9.00 – 16.00, Morgenmad fra kl. 08.30

INKLUDERET:
Prisen inkluderer morgenmad, kaffe og te, frokost og eftermiddagskaffe og kage.

Se kursusbeskrivelse her

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Baggrund og dagens indhold

I dag er mange skoler presset i forhold til inklusion og økonomi, og der er bred enighed om, at folkeskolen trænger til et gevaldigt løft for at styrke trivslen i skolen, men det er svært at orientere sig og finde ud af, hvad der kan gøres. Mange skoler er økonomisk presset, da de bl.a. bærer det økonomiske ansvar for distriktets elever, der går i specialtilbud, heriblandt på special- og behandlingsskoler. Der er en økonomisk og menneskelig gevinst, hvis man som skoleledelse har blik for at inkludere det stigende antal elever med specialbehov i almenmiljøet. For at kunne lykkes kræver det en ledelse, der kan skabe rammer og retning for skolens pædagogiske udviklingsarbejde. Ydermere skal der iværksættes en målrettet opkvalificering af den tværfaglige medarbejdergruppe med henblik på at kunne arbejde med såvel almenområdet som elever med særlige behov. Dette for at kunne skabe trivsel og deltagelsesmuligheder for alle elever i folkeskolen.

Men hvordan gøres det med succes og ordentlighed?
Docenten har bedt skoleleder Brian Venneberg og psykologfaglig leder Christiane Stokholm fra Nordskolen i Roskilde om at præsentere, hvordan de har arbejdet med at ændre deres skoles store underskud til en sundere økonomi, og samtidig bevaret et stærkt og fagligt fokus på barnets behov og udviklingsmuligheder. De har implementeret en organisationsstruktur, som har støttet medarbejderne til en endnu højere grad af pædagogisk og didaktisk formåen, bl.a. ved at vælge et fælles teoretisk afsæt og et fælles sprog, som har fokus på udvikling af fællesskab og trivsel.

På dagen vil de vise, hvordan de har arbejdet struktureret med at implementere neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan det har faciliteret en positiv transformation af skolen. De vil bl.a. dele deres praksiserfaringer og deres bud på udviklende strukturer i skolens organisation, den pædagogiske implementering og opkvalificering af medarbejdere og ledelse samt den afgørende ledelsesopgave.

Desuden vil de komme ind på, hvorledes arbejdet har været forandringsskabende for medarbejdere og elever.

Udbytte af dagen

Som deltager får du:

  • Indblik i hvorledes neuroaffektiv udviklingspsykologi kan bidrage til inklusionsopgaven.
  • Viden om hvordan man kan kvalificere sin organisation i psykologisk teori og implementering af denne.
  • Inspiration til at skabe udviklende strukturer i skolens organisation med henblik på at øge sammenhængskraften samt elevernes trivsel og deltagelsesmuligheder.
  • Forståelse for ledelsens afgørende rolle i forhold at lykkes med kerneopgaven og inklusion.
  • Kendskab til folkeskolens økonomiske dilemma i forhold til inklusionsopgaven.
UNDERVISNINGSFORM
Oplæg og dialog med deltagerne.
MÅLGRUPPE
Skoleledere, fagpersoner i PLC, repræsentanter fra skoleforvaltning og andre med interesse for skoleudvikling.

Undervisere

Christiane Stokholm

Underviser

Christiane Stokholm er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Christiane har bred erfaring inden for skoleområdet både fra sit mangeårige arbejde som psykolog i PPR og igennem de seneste år som psykologfaglig leder på en almen folkeskole. Christiane har opbygget en solid erfaring inden for hhv. det almene og det specialiserede børneområde, og har bl.a. stået bag implementering af Neuroaffektiv udviklingspsykologi og organisationsudvikling i flere forskellige regi, heriblandt på en specialskole og senest som leder for en gruppeordning og en almen skole.

Brian Bjørnsdall Venneberg

Underviser

Brian Venneberg er uddannet skolelærer og har i de sidste mange år været skoleleder og centerchef i den offentlige forvaltning. Brian har en bred og dyb viden omkring organisation og ledelse i den kommunale sektor, og særligt inden for børneområdet gennem sit arbejde som skoleleder og centerchef i forskellige kommuner. Brian har opbygget og udviklet en stor organisation, med fokus på den Neuroaffektive udviklingspsykologi som bærende tilgang for inklusion og organisation.

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer