Vurderingsmetode | Børn

Oplæringskursus i EDS-R for psykologer

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
04/04/2022
Kursusdag kl. 09.00-16.00
Morgenmad fra kl. 08.30

KR. 7.488,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
04/04/2022
Kursusdag kl. 09.00-16.00
Morgenmad fra kl. 08.30

INKLUDERET:
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

KURSUSDAGE:
4. april 2022
5. april 2022
4. maj 2022

Ca. 14 dage før kursusstart udsendes velkomstbrev med praktisk information.

Der udsendes elektronisk kursusbevis efter sidste kursusdag.

PROGRAM:
Dag 1
• Hensigten med EDS-R.
• Hvad består EDS-R af?
• Genstandsfeltet for EDS-R.
• Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
• Mentale organiseringer.
• Oversigt over items.
• Skala og scoring.
• EDS-R/P og opstart på træning af opgaver.

Dag 2
• Træning af opgaver fortsat.
• EDS-R/P scoring.
• Videoklip fra testning.
• EDS-R/P opgørelse, fokusområder og analyse.
• EDS-R/A opbygning og scoring.
• Psykometri og forskning.
• Fælles gennemgang af spørgsmål og dilemmaer i brugen af EDS-R.
• Introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R.

Dag 3
• Erfaring med brugen af EDS-R/P og EDS-R/A.
• Q & A.
• Fra vurdering til intervention.
• Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip.
• EDS-R som effektmålingsredskab.

 

På dette 3-dags oplæringskursus for psykologer med psykologerne Susan Hart og Jesper Birck, vil du blive oplært i at anvende Emotionel Development Scale Revised (EDS-R), som er en systematiseret vurderingsmetode/performance-test til at undersøge 4-12-årige børns emotionelle ressourcer og sårbarheder, med henblik på at kortlægge barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge rådgivningsforløb og/eller pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Det forventes, at man inden kurset har indkøbt EDS-R (kan købes hos Hogrefe Psykologisk Forlag) og medbringer den på kursus dagene.
Oplæringskurset søges forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog Forening.

Baggrund for oplæringskurset

Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et barn har brug for til at udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt Man må også vide, hvad for et udgangspunkt barnet lige nu er i stand til at udvikle sig fra. En præcis og målrettet indsats kræver derfor en veludviklet vurderingsmetode til at pege på, hvad der skal til, for at skabe denne udvikling og for at kunne foretage effektmåling af intervention.

Dette har været formålet med at udvikle EDS-R, som psykologerne Jesper Birk, Susan Hart & Knud Hellborn har udviklet i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S.

EDS-R består af to dele – en performance-test og en struktureret vurdering. De to dele i EDS-R er, som ovenfor nævnt, udviklet til at styrke den kliniske vurdering med henblik på at støtte barnets udvikling bedst muligt. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone. EDS-R er et vigtigt måleredskab som en del af den psykologiske vurdering eller udredning til, at udarbejde en optimal interventionsplan til rådgivnings- eller psykoterapeutiske forløb eller til supervision af andre faggrupper, fx i forhold til pædagogiske tiltag.

EDS-R/P, som er performance-testen, foregår gennem et struktureret set-up, hvor undersøgeren udfordrer barnet gennem aktiviteter, stimulusmateriale og spørgsmål. Den vurderer barnets funktion gennem udførelsen af aktiviteter, barnets samspil med undersøger samt kvaliteten af svar i den specifikke testsituation.

EDS-R/A er den strukturerede vurdering, som er baseret på informationer om barnets emotionelle kompetencer og sårbarheder fra så mange forskellige kilder som muligt, det vil sige informationer, der ikke kan opnås eller belyses gennem EDS-R/P.

Kursusdagenes indhold

Oplæringsforløbet består af to sammenhængende kursusdage, hvor EDS-R’s baggrund, sigte, administration og scoring gennemgås. Den tredje kursusdag, ca. en måned senere, er en opfølgningsdag efter, at man har haft mulighed for at afprøve testen.

De to første kursusdage er rettet mod, at man gennem en introduktion til og gennemgang af testen, dens baggrund og indhold, hurtigt kan gå hjem og komme i gang med anvendelsen. I forhold til EDS-R/P vil der gennem videoklip stilles skarpt på udførelsen af opgaver og analyse med henblik på scoring. Omkring EDS-R/A fokuseres der på, hvordan den information, der indsamles gennem møder med personer, som kender barnet godt, observationer, interviews og sagsakter, kan danne baggrund for den strukturerede vurdering. Derudover vises det, hvordan man kan samle og sammenholde performancedelen og den strukturerede vurdering i EDS-R med undersøgerens vurdering af barnets emotionelle kompetencer ud fra det kliniske indtryk.

På tredjedagen gives der en kort introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R. EDS-R’s generelle principper perspektiveres endnu engang gennem case eksempler, der illustreres med videoklip og med en præsentation af det efterfølgende forløb og opfølgning.

Igennem forløbet perspektiveres der undervejs til andre redskaber til vurdering af emotionelle kompetencer.

Oplæringskurset sætter særlig fokus på

• Formålet med EDS-R.
• Hvad er EDS-R?
• Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
• Undervisning og træning i brugen af EDS-R.
• Analyse ud fra videoklip.
• Psykometri og forskning i EDS-R.
• Anvendelsen af EDS-R gennem case eksempler og videoklip.
• Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan.
• Effektmåling.

UNDERVISNINGSFORM
MÅLGRUPPE
Kursusdagene er kun for psykologer.

Undervisere

Jesper Birck

Psykolog

Psykolog og foredragsholder med ekspertise i blandt andet omsorgssvigt og traumer. Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge. Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®

Susan Hart

Cand. Psych. PhD

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Materialekasser

Undervisningsmateriale

Brug rabatkoden DOCENTEN20 og få 20% rabat og fri fragt når du køber dine bøger på hansreitzel.dk

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer