Børn | Unge | Konference

Konferencen om børn og unge i udvikling

Dato: 27/04/2023
Adresse: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00 (morgenmad kl. 08.30 - 09.00)

KR. 2.996,-

Pr. deltager ekskl. moms

Ved tilmelding accepterer du samtidigt vores handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her.

Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København
27/04/2023
Kl. 09.00 - 16.00 (morgenmad kl. 08.30 - 09.00)

Inkluderet
Prisen inkluderer morgenmad, kaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe med kage.

Ca. 14 dage før konferencen udsendes velkomstmail med praktisk information.

Følelsesmæssig udvikling – fra mistrivsel til trivsel

Den nye rapport fra Vidensråd for Forebyggelse viser et voldsomt øget antal børn og unge med psykiske lidelser og en stigende forekomst af ensomhed, angst og depression. Der er således en øget bevågenhed omkring, hvad der skal til, for at øge trivslen blandt børn og unge. Ved at sætte fokus på udvikling af følelsesliv, personlighed og sociale kompetencer, vil vi med denne konference vise, hvad vi mennesker har behov for, for at udvikle evnen til at indgå i gode sociale fælleskaber, have empati og mentaliseringsevne. Udgangspunktet er, at vi mennesker er hypersociale flokpattedyr, og vi har behov for at indgå i samhørighedsskabende fælleskaber, for at finde glæde i livet.

Det kræver en landsby at få børn og unge til at trives. Vores landsby er forældre, pædagoger, lærere og jævnaldrende og alle skal gøre sit til at støtte børn og unge i at indgå i glædesfyldte, givende og forpligtende samspil. Ud over menneskets enorme kognitive kompetence, skal vores sociale og følelsesmæssige behov også ivaretages, for at sikre vores trivsel. Vi vil både komme omkring en forståelsesramme, der kan forklare, hvad der skal til for at øge trivslen blandt børn og unge, men også hvordan vi kan omsætte forståelsesrammen til konkret praksis. Vi tager udgangspunkt i menneskets ikke-sproglige kompetencer, som et fundament for udvikling af følelsesmæssig regulering, men også hvordan vi kan øge børn og unges mentaliseringskompetencer.

Oplægsholdere

Connie Nissen
Connie Nissen har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge, hvor der er fokus på udredning af børns sensoriske og motoriske udvikling, deres evne til at foretage sund tilknytning til andre, samt deres opmærksomhed og evne til at samarbejde. Hun afholder kurser og foredrag i sansemotorik og sanseintegration i både ind- og udland. I 2017 blev hun international certificeret Theraplay® specialist. I 2016 udgav hun bogen: ”Sansemotorik og Samspil. Forstå børn der er svære at forstå”.

Jesper Birck
Jesper Birck er psykolog og foredragsholder med ekspertise i blandt andet omsorgssvigt og traumer. Han er autoriseret cand.psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge. Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Han er certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) og er underviser og supervisor på Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston og er medudvikler af Emotional Development Scale®.

Mette Brich
Mette er hospitalsklovn. Mette Brich føler ikke, at hun går på arbejde. For hende er det at være hospitalsklovn mere en tilstand af at være i nuet med nærvær og empati. ”God arbejdslyst er for mig, når et lille menneske bliver glad for at se mig. Som hospitalsklovn ved jeg aldrig hvem eller hvad, jeg møder. Men mit udgangspunkt er det raske barn, der er inde i det syge barn. Når jeg ser barnet, glemmer jeg min egen situation. Ellers kan jeg ikke være noget for den anden.”
”Jeg er ikke cirkusklovn. Jeg spørger, om jeg må komme ind for at give barnet lov til at bestemme. Jeg kan være barnets allierede, være ven eller holde i hånd. Jeg finder energien i mit eget indre barn, min uddannelse og det at turde lege. Jeg er jo ikke læge, men måske en slags glædeslæge. Humor tager ikke det alvorlige væk, men gør det lettere at bære. Det er nok også derfor, at jeg kan være i det.”

Susan Hart
Cand.psych., PhD, Susan Hart er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi. I 2016 modtog hun Gyldendals Formidlingspris og er hovedforfatter, medforfatter eller redaktør til 19 publikationer og har skrevet en række peer-reviwed artikler. Hun har siden 2002 afholdt seminarer, kurser, foredrag og keynotes i både i Danmark og udlandet og er grundlægger af Docenten.dk, der formidler neuroaffektiv udviklingspsykologi og relaterede emner. Hun har udviklet såvel træningsprogrammer til børn (NUSSA) og unge (UNG) og til forældre (Forældre på alle strenge). Derudover har hun været medudvikler af en lang række vurderingsmetoder (NAA, EDS-R, EMS og MIM-P), for at kunne tilbyde den rette intervention ud fra børn og unges følelsesmæssige ressourcer og sårbarheder.

Mick Hart
Mick Hart har en bachelorgrad i Psykologi og Sundhedsfremme ved Roskilde Universitet og kandidatgrad i Skovbrugsvidenskab ved Københavns Universitet, hvor et gennemgående fokus har været mentalisering og rekreativ naturforvaltning. Derudover er han uddannet ved Den Europæiske Filmhøjskole og Skuespillerskolen Holberg (i dag kendt som Københavns Film- og Teaterskole). Gennem de sidste tyve år har han beskæftiget sig med forskellige genrer indenfor skuespil, rollespil og historiefortælling og har i sit virke som spejderleder anvendt rollespil som en metode til at støtte børn og unges udvikling. Han er NUSSA-træner, medudvikler af programmet UNG (Udviklingsbaseret Neuroaffektiv Gruppeaktivitet) og arbejder til dagligt som indholdsmager og historiefortæller for Epic Armoury, som er én af verdens største producenter og forhandlere af rollespilsudstyr.

 

 

Dagens program

08.30 - 09.00

Morgenmad

09.00 - 09.15

Velkomst

Rune Strøm og Susan Hart byder velkommen, og Susan introducerer dagens indhold og den røde tråd i de forskellige oplæg.

v/Rune Strøm & Susan Hart

09.15 - 10.30

Oplæg

Connie har i sit oplæg fokus på, hvordan børn og unges adfærd, humør og fysisk aktivitet, er præget af deres evne til at bearbejde sansestimuli, og hvordan det påvirker deres evne til at indgå i nære kontakter og deltagelse i små og større fællesskaber. I oplægget får vi en dybere forståelse for børn og unges sårbarhed, og hun giver konkrete ideer til, hvordan vi kan støtte dem i udviklende samspil.

v/Connie Nissen

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 12.00

Oplæg

Jesper vil igennem en case præsentation give perspektiver på arbejdet med etablering af interventioner ud fra følelsesmæssige mentale organiseringsniveauer. Han vil give eksempler på vigtigheden af fagpersonens måde at interagere på i interventioner så det lykkes at skabe mødeøjeblikke på de grundlæggende niveauer, samtidig med at indhold i sprog gives en udviklende betydning. Han vil gennem videoklip komme med praksiseksempler på følelsesmæssig udvikling gennem ikke-sproglige kompetencer såsom synkronisering og følelsesmæssig afstemning rettet mod mentalisering.

v/Jesper Birck

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.15

Oplæg

Mette er hospitalsklovn og kalder sig for Ludo. Hun kommer ind ad døren og møder deltagerne, som hun møder indlagte børn på sygehuset. Hun fortæller om sit arbejde som hospitalsklovn, med historier fra mødet med børn og deres familier og de små og store forandringer, mødet med klovnen kan skabe. Mette viser, hvordan hun møder mennesker, som har det svært, med et ægte nærvær og empati. Hun viser hvordan denne kontakt er helende og rørende og noget af det mest givende, vi som mennesker kan opleve.

v/Mette Brich

14.15 - 14.30

Pause

14.30 - 15.45

Oplæg

Langt de fleste eksisterende interventionsmetoder foregår gennem sprog og narrativer, og mange børn og unge har glæde af samtaler med fx psykologer. I dagens sidste oplæg fokuserer Susan og Mick på udviklingen af mentaliseringsevne. De vil i oplægget beskrive, hvad mentalisering er, forskellige niveauer af mentalisering, og hvordan følelser og ord forbindes med hinanden. De vil gennem rollespil vise forskellige mentaliseringsniveauer, og hvordan mentaliseringsevnen kan øges gennem synkroniserede, følelsesmæssig afstemte samspil, som bindes sammen med ord og narrativer.

v/Susan Hart & Mick Hart

15.45 - 16.00

Afslutning

Rune, Jesper og Susan opsummerer dagens pointer og afslutter dagen

v/Rune Strøm, Susan Hart & Jesper Birck

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer