Efteruddannelse

Ny modulopdelt efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Holte, Odense og Vejle
01/01/2021
Modulerne varierer fra kl. 09.00 - 16.00 og kl. 10.00 - 17.00

KR. 25.500,-

Pr. deltager ekskl. moms
Holte, Odense og Vejle
01/01/2021
Modulerne varierer fra kl. 09.00 - 16.00 og kl. 10.00 - 17.00

Sådan køber du den modulopdelte efteruddannelse

  • Køb de 3 obligatoriske kurser, vælg billetten modulopdelt efteruddannelse i købsprocessen
  • Køb så det antal du ønsker af de fleksible kurser, vælg billetten modulopdelt efteruddannelse i købsprocessen. (De obligatoriske og fleksible kurser skal samlet komme op på min. 14 kursusdage for at opnå efteruddannelsen)

Ved spørgsmål til vores modulopdelte uddannelse kan du kontakte Simon fra Docenten dikrete på telefon: +45 89 88 80 08

Modulopdelt efteruddannelse – sammensæt efter dit fagområde

Ønsker du at blive efteruddannet og certificeret indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi? Kunne du tænke dig at sætte uddannelsen sammen, så den passer til netop dit fagområde og til den tid, du har til rådighed? Det får du nu mulighed for gennem vores nye modulopdelte uddannelse.

Baggrund for uddannelsen
Igennem længere tid er vi i Docenten blevet spurgt, om at etablere en efteruddannelse, som man selv kan sætte sammen, for at få netop det indhold i uddannelsen, som man brænder allermest for. Derfor tilbyder vi nu en efteruddannelse indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi, der giver dig mulighed for at “plukke” de kursusdage, der giver dig mest fagligt og menneskeligt udbytte, for til slut at afslutte med et efteruddannelsesbevis og evt. et certificeringsbevis.

Vi tilbyder her en fleksibel modulopdelt efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi uanset om du ønsker en efteruddannelse omkring børn og familier, unge, voksne, ældre, udviklingshæmmede eller i psykoterapi og ledelse. Man kan således ’skræddersy’ efteruddannelsen ud fra tre forskellige spor:

Efteruddannelse i neuroaffektiv ledelse
Efteruddannelse i voksen psykoterapi
Efteruddannelse i børn/familier, demente og udviklingshæmmede

Uddannelsens indhold
Efteruddannelsens fokus er at inspirere og støtte udvikling af personlighed, følelsesliv og sociale kompetencer uanset om det drejer sig om én selv som professionel eller om de mennesker, som man ønsker at støtte eller være ledere for.

Både i barndom og voksenliv, i privatliv, skole og på arbejde, har vi mennesker mulighed for at udvikle sociale og emotionelle kompetencer, der støtter vores evne til engagement og indlevelse. Denne udvikling består af at føle sig “mødt” af betydningsfulde personer i sit personlige eller faglige liv. For at kunne understøtte en personlig modningsproces både hos sig selv og andre mennesker, er det nødvendigt at have et kendskab til følelsesmæssige udvikling og træning i at skabe og genkende udviklende møder i samspillet med andre mennesker.

Uddannelsens struktur
Efteruddannelsen er modulopdelt. Man kan melde sig til cetificeringsmodulet, når man har modtaget i alt 14 dages samlet undervisning (uden certificeringsmodulet) ud fra nedenstående muligheder. Især ved certificeringsmodulet skal der påregnes hjemmearbejde.

Der afholdes ca. 1 certificeringsmodul om året inddelt i:

Neuroaffektiv ledelse
Psykoterapi med voksne
Neuroaffektiv udviklingspsykologi for børn/familier, demente og udviklingshæmmede

Obligatoriske kurser

Indføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasse

Marianne Bentzen og Susan Hart

3 dage

Introduktionskurset handler om hvordan personlighedsudvikling udvikles gennem interaktioner mellem mennesker i barndom, ungdom og voksenliv. I denne forståelse inddeles modningen i tre hierarkisk forbundne niveauer. Efterhånden som de tre niveauer bliver fleksible og integrerer sig, udvikles mere og mere psykisk resiliens. Udviklingen skabes igennem oplevelser af fælles afstemning, hvor barnet, den unge eller den voksne føler sig “mødt” og “rummet” på hvert niveau.

Neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention

Marianne Bentzen og Susan Hart

4 dage

På dette 4-dages oplæringskursus med psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen vil du blive oplært i den neuroaffektive analyse og få adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børn, unge og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

Sådan arbejder du med udviklingen af selvagens gennem mentalisering – Bliv en dygtig karavanefører

Marianne Bentzen

3 dage

Selvagens betyder evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab og til at føle og tænke klart i samspillet med andre mennesker. Uanset hvor mange metoder man får til at støtte et andet menneskes forandringsproces, skaber det ingen forandring, hvis den, der skal give støtten, ikke er i stand til at være ”på bølgelængde” med den anden. Vi vil derfor på dette kursus arbejde med din selvagens, det vil sige din og de øvrige deltageres evne til at indgå i udviklende samspil. Dette gøres gennem personlig udforskning af erfaringer og indre tilstande i nervesystemets hierarkiske organiserin

(3 dage (1×3): Certificeringsmodul (små hold på ca. 6 deltagere))

Susan Hart

3 dage

For de, som gerne vil certificeres består certeringen af tre enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum, hvor man sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som bl.a. analyseres ud fra de forskellige analysemodeller, der er arbejdet med i løbet af uddannelsen. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre ud fra tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Certificeringen giver mulighed for at arbejde med egne cases ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og få en dialog med sin arbejdsgruppe og feedback fra Susan Hart.

Fleksible kurser

Ledelse og psykoterapi med voksne
EMS – Emotional Mentalizing Scale

Susan Hart

3 dage

Emotional Mentalizing Scale (EMS) er et vurderingsredskab, der på en let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. EMS er udviklet ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra mentaliseringsfunktionen. Hensigten er således, at fagpersoner skal kunne anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

Neuroaffektiv ledelse

Peter Kofoed og Michael Gad

3 dage

Kurset i ”Neuroaffektiv ledelse” giver dig indblik i nye perspektiver på ledelse og banebrydende ind-sigt i udvikling af dit personlige lederskab og ledelse af mennesker. Du får bud på en helt ny værk-tøjskasse til at forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. For-målet er at skabe tryghed, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerne-opgave og det fælles mål.

Skam og skylds funktion og forløsning i et neuroaffektivt perspektiv

Marianne Bentzen

3 dage

Skam og skyld fylder meget i vores samfund og dermed også i vores psykoterapeutiske arbejde med klienter, men undertiden også i forhold til vores personlige liv. På dette kursus har vi fokus på skam og skyld ud fra udviklingspsykologisk forskning. Hvordan grundlægges disse følelser i barndommen og voksenliv, hvilken funktion har de, hvad gør man hvis der er for meget eller for lidt af dem?

Udviklende samspil med udviklingshæmmede og demente

Marianne Fuusager

1 dag

På denne kursusdag får du som fagperson indsigt i, hvorledes du med udgangspunkt i den neuroaffektive tænkning kan iværksætte udviklende samspil med udviklingshæmmede og demente borgere, der fremmer den enkeltes evne til kontakt og mestring – og livskvalitet.

Fleksible kurser

Børn, unge, familier, udviklingshæmmede og demente
MIM-P – Marschak Interaction Method of Psychometrics – en struktureret samspilsobservationsmetode

Anne Larsen og Susan Hart

3 dage

Udgangspunktet for dette kursus er en oplæring i anvendelsen af MIM-P. På oplæringskurset gennemgås aktiviteter, setting osv. Derudover gennemgås scoringssystemet og du trænes i anvendelsen af MIM-P’s dimensioner og scoringer gennem videooptagelser. I forbindelse med kurset får du adgang til en hjemmeside, hvor du kan træne dine scoringer ved at streame en række MIM-P optagelser.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn

Anne Larsen og Annie Jakobsen

7 dage

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet. Programmet baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til lærere, pædagoger, PPR-psykologer eller andre, der på anden vis har erfaring med at arbejde med børn. NUSSA er udviklet til fagpersoner, der har mod på at prøve et nyt program, og som har daglig kontakt med børn, der har brug for ekstra støtte og omsorg. Man behøver således ikke at have en terapeutisk baggrund.

Forældre på alle strenge

Anne Larsen og Annie Jakobsen

5 dage

Forældre på alle strenge er udviklet på baggrund af over 50 års forskning i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, hjernens udvikling, personlighedens udvikling og socialisering. Det er organiseret i samme rækkefølge som barnets normale udvikling, hvor tidligt udviklede sociale og personlighedsmæssige færdigheder danner grundlag for senere kompetenceudvikling. Programmets teoretiske forståelsesramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som ser interaktion og relation som det grundlæggende for udvikling af personligheds- og identitetsudvikling

Introduktion til grundprincipperne i Theraplay®– nye og effektive veje i de mest sårbare relationer

Anne Larsen og Marie Olsen-Kludt

2 dage

Kort fortalt er Theraplay en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forælder og barn. Theraplays interaktioner fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forælder-barn relationen: Struktur, Engagement, Omsorg og Udfordring

Sunshine Circles – Theraplay® med børnegrupper

Anne Larsen og Marie Olsen-Kludt

1 dag

På denne kursusdag får du som fagperson en brugbar systematiseret metode til at arbejde med børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld. Ved at arbejde systematiseret med både struktur, og den fine synkronisering i samspil bliver det muligt at optimere og nuancere de ressourcer, der ligger i tværfagligheden på almenområdet. Sunshine Circles er baseret på voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at styrke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Sunshine Circles er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge, værdsatte og mere kompetente sociale individer. Når de oplever sig selv som en del af et børnefællesskab bliver de mere parate til at lære.

En udviklingsmulighed til sårbare voksne og forældre gennem Theraplay® og neuroaffektiv udviklingspsykologi

Anne Larsen og Susan Hart

1 dag

Arbejder du med meget sårbare og evt. tilknytningsforstyrrede voksne eller forældre? Ønsker du at blive klogere på, hvorledes den neuroaffektive forståelse kan omsættes til konkret praksis, når sprog ikke slår til? Kunne du tænke dig, at inspireres af Theraplay® til voksne? Vil du gerne have fokus på at skabe livgivende kontakt, som en udviklingsmulighed til sårbare mennesker? Kom med på denne dag med psykolog Susan Hart og Theraplay-behandler Anne Larsen, og bliv teoretisk og praktisk klædt på til at understøtte grundlæggende personlig udvikling.

UNG – Udviklingspsykologisk Neuroaffektiv Gruppeaktivitet – Modning gennem rollespil for 13-23-årige i et neuroaffektivt perspektiv

Mick Hart og Susan Hart

1 dag

På denne kursusdag vil Susan Hart og Mick Hart vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til konkret praksis i forhold til unge. Susan tager udgangspunkt i, hvordan personlighedsudvikling foregår på forskellige neurale, men forbundne niveauer, og hvordan man igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer. Mick vil illustrere, hvordan strukturerede gruppeaktiviteter kan anvendes til sårbare unge.

Undervisningsmateriale

Betalings,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan uddannelsen frameldes uden omkostninger.
Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 14.000 kr. eks. moms.
Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.
Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.
For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90% af tiden. Såfremt man på anden vis kan
demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80% af de skemalagte dage.
Det er ikke muligt at overføre et modul eller flere moduler til efterfølgende efteruddannelsesforløb.
Ønsker du at afmelde dig efteruddannelsen, skal det gøres til mail: [email protected]

Tilmeld arrangement

Kommende arrangementer