Træningskursus


Træningskursus i samspil og følelsesmæssige udviklingsniveauer

Baggrund for træningsforløbet

Kunne du tænke dig at blive bedre til at arbejde med udfordrede børn og unge eller blot blive en bedre pædagog for daginstitutionsbørn? Igennem programmet Forældre på alle strenge får du såvel en større viden- som tilegner dig dybere kompetencer i, hvordan du kan støtte børn-, unge og voksen i at udvikle relationskompetencer ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. Du får på dette 5-dags træningsforløb udleveret en omfattende manual, dansksprogede film og en øvebog til at eksemplificere de forskellige kompetencer, som er vigtige for samspillet mellem omsorgspersoner og børn og som man kan få glæde af, når man arbejder med
mennesker, der ikke har udviklet tilstrækkelige følelsesmæssige kompetencer.

Programmet går både ud på at tilføre dig som lærer eller pædagog viden om følelsesmæssig udvikling. Du kan anvende programmet som inspiration til, hvordan følelsesmæssige kompetencer udvikles i et tæt samspil med en omsorgsperson tidligt i livet. Denne viden kan overføres til, hvordan man kan stimulere fx børn eller udviklingshæmmede voksne, til at udvikle disse vigtige kompetencer senere i livet. Det drejer sig bl.a. om udviklingen af følelsesmæssige selvreguleringskompetencer, evnen til at indgå i samspil med andre mennesker, indlevelses- og refleksionsevne. Programmet kan ligeledes anvendes til udvikling i personalegrupper og justeringer af interventionsplaner og det pædagogiske fokus på udviklingen af samspil på hele institutionen.

Træningsforløbet giver en grundig indføring i de såkaldte mentale organiseringer, altså de følelsesmæssige udviklingsniveauer. Indføringen omfatter teori, gennemgang af opgaver samt personlig afprøvning af øvelser/aktiviteter og refleksioner af sig selv i samspil med de børn, unge og voksen, som man arbejder med.

Der er max 36 deltagere på et hold.

Om træningsmaterialet

Træningsmaterialet tager udgangspunkt i forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge.
Programmets teoretiske forståelsesramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som ser interaktion og relation som det grundlæggende for udvikling af personligheds- og identitetsudvikling. Dette betyder, at programmet tillægger udvikling af relevante samspilskompetencer en stor værdi på samme måde som man ser det i musiske sammenhæng. Derfor kaldes hver grundlæggende færdighed en ”streng”, som man skal lære at spille på, så man ender med at kunne spille på alle relationelle kompetencestrengene i sit samspil med andre mennesker. Man bliver gennem programmet trænet i at skærpe sine iagttagelser på nærmeste udviklingszone hos de børn, unge og voksne som man arbejder med og får desuden styrket sine egne samspils- og relationelle færdigheder samt set på sin egen såkaldte selvagens, det vil sige sin måde at agere og forstå sig selv i relation til andre mennesker.

Træningsmaterialet består af tolv korte film, som viser almindelige samspil mellem forældre og børn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. Derudover er der en manual som indeholder teori og forslag til, hvad der kan trænes med barnet, den unge og voksne samt aktiviteter og refleksionsøvelser. Materialet består ligeledes af en notesbog, hvor teorien forenkles, og hvor man kan skrive egne notater. Denne notesbog er nyttig til hurtigt at få repeteret specifikke dele af teorien og til at skærpe sig selv på væsentlige fokuspunkter i samspillet med andre.

Træningskursets indhold

Oplæringskurset består af 5 dages undervisning fordelt på tre moduler, som strækker sig over et halvt år. De første to moduler har en varighed på 2 dage med ca. to-tre måneders mellemrum.

Der afsluttes med et sidste modul, som består af én kursusdag, der lægges ca. seks måneder senere. Det vil her være en fordel at man har afprøvet og fået erfaringer i brugen af forståelsen, og tilrettelæggelse af interventionsplaner ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Modul I: På dette modul gennemgås teori og introduktion til udvikling af følelser, personlighed og sociale kompetencer. Der fokuseres her gennemgang af den følelsesmæssige udvikling i løbet af det første leveår og hvordan det kan omsættes i praksis med ældre børn og med unge og voksne. Dette omfatter gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner.

Modul II: På dette modul fokuseres der på gennemgang af den følelsesmæssige udvikling fra det første leveår og op til seks-års alderen, og hvordan det kan omsættes i praksis med ældre børn og med unge og voksne. Dette omfatter ligeledes gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner.

Modul III: Dette modul er en supervisonsdag, hvor deltagerne får mulighed for at modtage supervision og indgå i dialog om deres erfaringer med at udvikle praksis ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone

Træningskursus i samspil og følelsesmæssige udviklingsniveauer

Kr. 12.480,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

Det får du med fra dagen:

  • Den neuroaffektive udviklingspsykologiske forståelsesramme i teori og praksis
  • Træning af de kontaktfærdigheder man skal møde barnet, den unge eller voksne med
  • Afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng
  • Tilrettelæggelse af interventionsplan
  • Den konkrete udførelse af aktiviteter, øvelser og dialoger
  • Supervision og dialog med deltagerne om deres erfaringer med at anvende neuroaffektiv
    udviklingspsykologi i praksis
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Igennem enkle øvelser i små grupper vil vi øge opmærksomheden på og indsigten i de basale bevidsthedslag, og drøfte, hvordan denne forståelse kan bruges til at støtte personlige modningsprocesser og mentalisering både hos sig selv og hos medarbejdere.

Undervisere


Anne Larsen

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent, hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årerække arbejdet med familiebehandling, med plejefamilier og som pædagog i daginstitutioner. Derudover har hun arbejdet på døgninstitutioner og i børne- og ungdomsklubber. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplay forløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Annie Jakobsen

Annie Jakobsen er autoriseret psykolog. Hun har i en årerække været ansat som psykolog på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Hun har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og superviserer og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Comwell Holte

Kongevejen 495A, 2840 Holte

7.-8. sept. 16.-17. nov. 2021 samt 8. feb. 2022

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer