Kursus


Skam og skylds funktion og forløsning i et neuroaffektivt perspektiv

Baggrund for dagen

Skam og skyld fylder meget i vores samfund og dermed også i vores psykoterapeutiske arbejde med klienter, men undertiden også i forhold til vores personlige liv. På dette kursus har vi fokus på skam og skyld ud fra udviklingspsykologisk forskning. Hvordan grundlægges disse følelser i barndommen og voksenliv, hvilken funktion har de, hvad gør man hvis der er for meget eller for lidt af dem?

Dagens indhold

På dette kursus vil vi gennem teori, dialog og små interaktionsøvelser udforske, hvordan skam og skyld opstår og opløses. I forhold til hjernefunktion drejer det sig om hvordan stresskredsløb i hjernen aktiveres og slukkes. Ud fra et neuroaffektivt perspektiv udfolder vi skammens og skyldfølelsens funktion i socialisering, og hvordan de videreudvikles til moral og etik, når disse følelser er tilstrækkeligt integrerede i personligheden. Personlighedsmæssigt vil vi præcisere de udviklingsmæssige kompetencer, der skal til for at skam og skyld kan opstå og deaktiveres igen. Praktisk vil vi arbejde med en række kropslige og interpersonelle opgaver og øvelser, som reducerer eller integrerer skam og skyld. Vi vil gennem meditativ guidning træne skamreduktion og drøfte
caseeksempler fra Mariannes og/eller deltagernes egen praksis.

Skam og skylds funktion og forløsning i et neuroaffektivt perspektiv

Kr. 7.488,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

Du vil på dette kursus få:

  • Viden om de basale neurale kredsløb, der aktiverer skam- og skyldfølelse
  • Et neuroaffektivt perspektiv på skammens og skyldfølelsens funktion i socialisering
  • Indblik i skam og skylds funktion i forhold til udvikling af sund moral og etik
  • Viden om forholdet mellem personlighedsudvikling og skam/skyld/moral
  • Deaktivering af skam og skyld
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Kursusdagene veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, interaktionsøvelser, rollespil og demonstrationsterapi

Undervisere


Marianne Bentzen

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle
psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 3.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Tid & Sted

Restaurant Skovbakken i Odense
Søndre Blvd. 314, 5000 Odense C

17.-19. maj 2021

Kursusdag kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer