MIM-P


MIM-P – Marschak Interaction Method of Psychometrics – en struktureret samspilsobservationsmetode

MIM-P er en struktureret legebaseret vurderingsmetode som undersøger samspillet mellem omsorgsperson og barn. På dette 3-dags kursus er Susan Hart og Anne Larsen undervisere. Oplæringskurset består af tre dage og en certificeringsproces.

MIM-P

MIM-P er en struktureret legebaseret observationsmetode, som undersøger samspillet mellem omsorgsperson og barn. Metoden består af 10 enkle samspilsaktiviteter, som optages på video og scores ud fra en 1-9 punkts skala.

Opgaverne i MIM-P er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner nemlig: struktur, samregulering, engagement, omsorg og udfordring, for at undersøge omsorgspersonens evne til at tilbyde barnet udviklingsstøtte og barnets evne til at tage imod omsorgspersonens indsats. Metoden er indtil videre tilpasset børn i alderen 3-17 år.

MIM-P er særlig anvendelig for at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker barnets udvikling og hvilken indsats der evt. kan støtte barnets udvikling. Det være sig relationen mellem biologisk forælder og barn, adoptivforælder og barn, stedforælder og barn, plejeforælder og barn eller primær pædagog og barn. Metoden kan således anvendes både i forhold til planlægning af intervention, ligesom den kan indgå som led i en psykologisk undersøgelse af børn.

MIM blev oprindelig udviklet på Theraplay instituttet i Chicago, som en støtte til planlægning af Theraplay forløb. I forbindelse med Susan Harts PhD udvikledes MIM-P, som en videreudvikling af MIM. MIM-P er således udviklet ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme og der er ligeledes udviklet et scoringssystem,
som gør det muligt at foretage mere dybtgående undersøgelser. Udviklingen af scoringssystemet betyder, at der er mulighed for at tilbyde en certificering, som man kan tilmelde sig samtidig med at man tilmelding sig oplæringskurset. Derudover er der i forbindelse med MIM-P muligt at tilkøbe en MIM-P kuffert med alle materialer.

MIM-P – Marschak Interaction Method of Psychometrics – en struktureret samspilsobservationsmetode

Kr. 8.488,-

Pr. deltager
Eks. moms

Oplæringskursets indhold

Udgangspunktet for dette kursus er en oplæring i anvendelsen af MIM-P. På oplæringskurset gennemgås aktiviteter, setting osv. Derudover gennemgås scoringssystemet og du trænes i anvendelsen af MIM-P’s dimensioner og scoringer gennem videooptagelser. I forbindelse med kurset får du adgang til en hjemmeside, hvor du kan træne dine scoringer ved at streame en række MIM-P optagelser. På denne hjemmeside får du ligeledes adgang til tre certificeringsfilm, som du skal score indenfor 3 måneder. Når du har scoret MIM-P optagelserne sendes de til en analyseassistent som ser på dit resultat og hjælper dig igennem, indtil du har opnået et tilfredsstillende resultat. Når du samlet har besvaret hver af de tre MIM-P optagelser 70 % korrekt og indenfor et defineret interval modtager du et certificeringsbevis.

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage. Den sidste dag er en supervisions dag:


 • MIM-P’s i historie
 • Administration af MIM
 • Psykometriske kvaliteter
 • Beskrivelse af metoden:
 • Beskrivelse af dimensionerne: Struktur, Samregulering, Engagement, Omsorg, Udfordring
 • Analyse af cases
 • Fra vurdering til intervention
 • Anvendelse af MIM-P

Kurset sætter særlig fokus på

 • Administration af MIM-P
 • De fem dimensioner
 • Træning i at analysere samspil med udgangspunkt i de fem dimensioner
 • Scoringssystem
 • MIM-P’s psykometriske kvaliteter
 • Træning i anvendelsen af scoringssystem
 • Analyse af scoringsresultater
 • Tilrettelæggelse af interventionsplan
 • Feedback til omsorgsperson

Der må påregnes tid til hjemmearbejde mellem kursusdagene. Kursusformen vil veksle
mellem oplæg, videoklip, øvelser, refleksion og diskussion


Det er en fordel at medbringe computer til dette kursus. 

 • UNDERVISNINGSFORM

 • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere påkrævet, at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og aktiviteter
med fokus på kontakt og samspil i grupper.

Underviser


Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i
psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Psykoterapi flere steder i Europa og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.
MIM-P kuffert

MIM-P kuffert med aktivitetskort og de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne
[ Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms ] 

Opgavekort i æske

Æske med opgavekort, der skal anvendes i aktiviteterne.
[ Pris: 240,- kr. ekskl. moms ] 

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Inkl. certificering

Det er muligt at tilkøbe MIM-P kuffert med aktivitetskort og de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne & Æske med opgavekort, der skal anvendes i aktiviteterne.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 3.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

1-2. marts 2022 

7. april  2022 

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer