November


Status, tilknytning og mentalisering på arbejdspladsen

Baggrund for dagen

Som empatisk leder har man brug for den type indsigt, der kaldes mentalisering, som er evnen til at se sig selv udefra, se andre mennesker ‘indefra’, så man kan relatere både andres og egne personlige behov til større perspektiver. Mentaliseringsevnen skal gerne fortsætte med at vokse livet igennem, så man som leder får dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. På disse tre kursusdage vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens indsigt og empati i forhold til sine egne og andres statusoplevelser og følelser af tilhør og tilknytning.

Dagens indhold

Igennem korte og letforståelige teoretiske oplæg vil de beskrive, hvordan evnen til at synkronisere sig med andre mennesker kan skabe bedre tilknytning og tilhørsforhold og hvordan tilhørsforhold hænger sammen med statusfølelser og hierarki i relationer. De vil også skitsere, hvordan disse temaer udvikler sig og væves sammen med mentaliseringsevnen i barndom og ungdomsår. Vi ser på, hvordan disse temaer former sociale samspil på arbejdspladser, og hvordan den neuroaffektive udviklingsforståelse kan hjælpe lederen til at støtte sig selv og derigennem skabe et miljø hvor medarbejdere trives bedst muligt.


På første dag præsenteres personlighedens grundlæggende udvikling gennem synkronisering og tilhørsforhold, og hvordan forståelsen kan anvendes i arbejdsrelationer og organisationer. På anden dag præsenteres de neuroaffektive kompasser, og hvordan de kan anvendes i samspillet mellem ledere og medarbejdere. På tredje dag gennemgås udviklingen af sociale hierarkier og personlig status i gruppeprocesser og gruppers modning. Mentalisering vil være et gennemgående tema på dagene.

Status, tilknytning og mentalisering på arbejdspladsen

Kr. 7.488,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

Vi vil sammen udforske:

  • Evnen til at kunne synkronisere sig med andre mennesker
  • Evnen til at etablere tilknytning og samarbejde
  • Evnen til at fleksibelt at kunne forholde sig til hierarki og status
  • Personlig status og sociale hierarkier
  • Hvordan man kan udnytte mentalisering i forhold til hjernens og personlighedens udvikling i
    arbejdsrelationer og ledelse
  • De neuroaffektive kompasser og deres anvendelse hos ledere og medarbejdere.
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Igennem enkle øvelser i små grupper vil vi øge opmærksomheden på og indsigten i de basale bevidsthedslag, og drøfte, hvordan denne forståelse kan bruges til at støtte personlige modningsprocesser og mentalisering både hos sig selv og hos medarbejdere.

Undervisere


Marianne Bentzen

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle
psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Siden midt i 1990’erne har Susan Hart udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun har superviseret forskellige faggrupper og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 3.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Comwell Holte
Kongevejen 495A, 2840 Holte

23.-25.. november 2021 

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer