Kursus


Angst- og depressionsbehandling – psykoterapi i et neuroaffektivt udviklingsperspektiv

Baggrund for dagen

I det psykoterapeutiske arbejde arbejder vi ofte med klienter, der er svært belastede af angst og depression. På dette kursus vil vi undersøge angst og depression ud fra udviklingspsykologien og knytte tilstandene til de tre niveauer af den treenige hjerne. Eftersom disse niveauer integrerer ressourcer på hver sin måde, er der også behov for tre forskellige typer af interaktioner og ressourcer. For det terapeutiske udkomme er det desuden vigtigt at få et realistisk overblik over, hvilke personlighedsmæssige ressourcer klienten i øvrigt har til rådighed.

Dagens indhold

På disse tre kursusdage vil vi arbejde med at få en dybere forståelse af hvordan angst og depression arbejder på de tre neuroaffektive niveauer, og afprøve nogle ressourcegivende samspil og interventioner. På det autonomt-sansemæssige niveau ser vi den grundlæggende overlevelsesrespons i forhold til fysisk trussel eller skade. Organismen reagerer med immobilitet, hjælpeløshed, underkastelse eller kollaps. På det limbisk-følelsesmæssige niveau ser vi en overlevelsesrespons i forhold til følelsesmæssige og relationelle sammenbrud. Organismen reagerer her med fortvivlelse, ensomhedsfølelse, svaghed og manglende tro på at de nogensinde kan få det
anderledes. På det præfrontalt-mentaliserende niveau ser vi en overlevelsesrespons i forhold til identitetstab og fastlåsning i skam eller skyld. Organismen reagerer med tvangstanker og tvangshandlinger, og/eller segner under byrden af ekstreme indefra kommende domme eller krav.

Angst- og depressionsbehandling – psykoterapi i et neuroaffektivt udviklingsperspektiv

Kr. 7.488,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

Du vil på dette kursus få:

  • Dybere forståelse af angst og depression
  • Større kendskab til de tre neuroaffektive niveauer
  • Afprøve ressourcegivende samspil og interventioner
  • Få et realistisk overblik over klientens personlighedsmæssige ressourcer
  • Fokus på modoverføring, fx empatitræthed og udbrændthed
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Kursusdagene veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, interaktionsøvelser, case-rollespil og demonstrationsterapi

Undervisere


Marianne Bentzen

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og
systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Comwell Holte 

28.-30. september 2021


Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer