Kursus


En udviklingsmulighed til sårbare voksne og forældre gennem Theraplay® og
neuroaffektiv udviklingspsykologi

Arbejder du med meget sårbare og evt. tilknytningsforstyrrede voksne eller forældre? Ønsker du at blive klogere på, hvorledes den neuroaffektive forståelse kan omsættes til konkret praksis, når sprog ikke slår til? Kunne du tænke dig, at inspireres af Theraplay® til voksne? Vil du gerne have fokus på at skabe livgivende kontakt, som en udviklingsmulighed til sårbare mennesker? Kom med på denne dag med psykolog Susan Hart og Theraplay-behandler Anne Larsen, og bliv teoretisk og praktisk klædt på til at understøtte grundlæggende personlig udvikling.

Baggrund for dagen

Nogle voksne og forældre er særligt udfordrede. De kan ikke se relevansen i at indgå i dialogbaseret intervention, og det er ofte disse voksne og forældre, der udebliver fra aftaler eller afslutter et forløb i utide. Anne og Susan vil på denne kursusdag vise, at selvom alle ikke kan profitere af samtalebaseret intervention er der altid en vej at gå. Anne vil på kursusdagen vise en række videoklip og demonstrere sit arbejde med sårbare voksne og forældre. Fx hvordan hun på engageret vis kan opbygge glædesfyldt samspil gennem udfordrende og omsorgsfulde aktiviteter, så man kan få adgang til dybere niveauer af følelsesmæssige funktioner, som er sprogløse.

Dagens indhold

På denne kursusdag vil psykolog Susan Hart og familieterapeut og Theraplay-specialist Anne Larsen vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til en konkret praksis i forhold til svært sårbare voksne og forældre, fx hvor der bl.a. er usikkerhed om forældrene kan varetage omsorgen for deres børn.

Susan og Anne vil sammen vise, hvordan teori og praksis spiller sammen, og hvordan man kan skabe tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning. De vil gennemgå vigtige neuroaffektive grundbegreber og illustrere hvordan Theraplay kan anvendes til sårbare forældre. Gennem en vekselvirkning mellem teori, refleksion og videoklip af konkrete interventionsforløb, vil de vise, hvordan denne indfaldsvinkel kan omsættes til praksis, især overfor svært traumatiserede voksne og forældre, som har svært ved at indgå i dialogbaserede terapiformer. De vil vise, hvad det betyder, når interventionen foregår i den voksnes eller forældrenes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone, og hvilken effekt forældreinterventionen har på deres børn.

En udviklingsmulighed til sårbare voksne og forældre gennem Theraplay® og neuroaffektiv udviklingspsykologi

Kr. 2.496,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

På kursusdagen får du viden og inspiration til:

  • At finde muligheder i interventionsarbejdet, hvor sprog ikke slår til
  • At støtte særligt sårbare voksne og forældre ved at synkronisere sig med dem
  • Hvordan man gennem den neuroaffektive forståelsesramme og Theraplay kan udvikle
    kontaktfærdigheder hos svært sårbare og belastede voksne og forældre
  • Hvordan man gennem en struktureret metode og her-og-nu oplevelse kan styrke
    følelsesmæssig regulering og personlig modning
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Igennem enkle øvelser i små grupper vil vi øge opmærksomheden på og indsigten i de basale bevidsthedslag, og drøfte, hvordan denne forståelse kan bruges til at støtte personlige modningsprocesser og mentalisering både hos sig selv og hos medarbejdere.

Undervisere


Anne Larsen

Anne Larsen er familieterapeut, certificeret Theraplay®-behandler og certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og voksne. Hun har mange års erfaring i arbejdet med tilknytnings- og relationsforstyrrelser hos børn og voksne. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Siden midt i 1990’erne har Susan Hart udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun har superviseret forskellige faggrupper og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Danhostel ishøj Strand
Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj


21. november 2022 

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer