Kursus


At være eller ikke at være - Modning gennem rollespil for 13-23-årige i et neuroaffektivt perspektiv


Baggrund for dagen

Leg er oftest et begreb som forbindes med små børn – endda i en sådan grad at visse børn på et tidspunkt tilkendegiver at nu er de blevet for store til at lege! Forskning peger dog på, at leg har en udviklende og relationsopbyggende virkning uanset alder. I takt med modning ændrer lege karakter og på denne kursusdag vil vi fokusere på rollespillet, og hvordan imaginære personligheder der interagerer med og mod hinanden har en personlighedsudviklende funktion, især med fokus på unge.

Dagens indhold

På denne kursusdag vil psykolog Susan Hart og rollespiller Mick Hart vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til konkret praksis i forhold til unge. Susan tager udgangspunkt i, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forskellige neurale, men forbundne niveauer, og hvordan man igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer. Mick vil illustrere, hvordan rollespil og gaming kan anvendes til sårbare unge. Gennem en vekselvirkning mellem teori, refleksion og aktiviteter, vil de vise, hvordan forskellige typer rollespil kan omsættes til praksis. Mick vil bl.a. drøfte fordele og
ulemper ved tre former for rollespil, nemlig liverollespil, bordrollespil og computerrollespil og hvordan man vælger rollespil ud fra den unges nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. Han vil sammen med Susan gå i dybden med de udviklende faktorer, og inddrage deltagerne i konkrete rollespilsaktiviteter. På kursusdagen vil der være særlig fokus på sårbare, ængstelige, impulsstyrede og uregulerede unge, og hvordan rollespil kan facilitere personlighedsudvikling. Dagen afsluttes med fælles refleksion med henblik på brobygning til egen praksis.

At være eller ikke at være –

Kr. 2.496,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

Du vil på dette kursus få:

  • Betydningen af leg og rollespil for unge
  • Fordele og ulemper ved brugen af liverollespil, bordrollespil, computerrollespil og gaming
  • Principper for personlighedsudvikling ud fra en neuroaffektiv forståelse
  • Personlighedsudvikling gennem rollespil til unge
  • Tilrettelæggelse af rollespil så det er udviklingsfremmende for en ungegruppe
  • Ideer til konkrete rollespilsaktiviteter
  • UNDERVISNINGSFORM

  • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningsformen veksler mellem oplæg, rollespilsaktiviteter med fokus på kontakt og samspil,
fælles refleksion og diskussion.

Undervisere


Mick Hart

Mick Hart er uddannet forstkandidat (cand.silv.) med en bachelorgrad i psykologi og
sundhedsfremme. Gennem de sidste tyve år har han beskæftiget sig med forskellige genrer indenfor skuespil, rollespil og historiefortælling. Dette spænder fra bordrollespil med en lille håndfuld spillere til liverollespil med over syv tusind spillere under åben himmel.

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i
psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på
børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret
forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang
række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Hotel Comwell Holte 
Kongevejen 495A, 2840 Holte

8. marts 2021

Kursusdag kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer