Børn- og unges udvikling


Legekonference – Vi byder op til leg – og til støtte af børn- og unges udvikling af indlevelsesevne, empati og læring!

Legekonference

Alle steder i verden leger børn, uanset kultur og sted. Hvor som helst børn leger, er det et tegn på sund udvikling. Udvikling af samhørighedskabende fællesskaber udvikles ofte gennem leg, som ligeledes er rammen for følelsesmæssig-, social- og personlighedsmæssig udvikling. Leg hjælper børn med at udvikle relationer og deres personlighed modnes gennem legefyldte interaktioner. Dette gælder både i daginstitutionen og i skolen. Gode relationer er et vigtigt fundament for udvikling af børns evne til at regulere sig, og sociale færdigheder udvikles gennem leg! Det er i barneårene de sociale kompetencer skal læres, så man som voksen kan skabe trygge- og innovative fællesskaber. Læring skabes bedst gennem leg.

Kom med på en konference, hvor vi skal lege, lytte, grine, afprøve, debattere og reflektere! I løbet af denne helt unikke konferencedag får du inspiration til at videreudvikle pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges læring, nysgerrighed og opfindsomhed, og du får en viden om dig selv som aktør uanset om du arbejder som pædagog eller som lærer!

Bliv inspireret af nogle af de mest efterspurgte- og kompetente undervisere indenfor børn og unges læring og udvikling. Når du går hjem, er du helt klar til at sætte legen øverst på dagsordenen i din faglige verden.

Kurset henvender sig til alle der arbejder med børn og unge: Lærere, pædagoger, PPR, konsulenter, familievejledere, inklusionsvejledere…

Om oplæggene

Susan Hart
Psykolog Susan Hart har været pioner i at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling gennem det teoretiske fundament neuroaffektiv udviklingspsykologi. I sit oplæg vil hun med sin viden om børns følelses-, personligheds- og sociale udvikling vise, hvordan disse kompetencer udvikles gennem leg. I denne proces er voksne meget vigtige i forhold til at skabe et trygt miljø, hvor udviklende leg kan støttes.

Mette Brich
Mette vil dels fortælle om og vise, hvordan hun bruger leg, som et vigtigt kontaktskabende og lindrende middel til børn, når de har det svært. Hun har mødt rigtig mange børn og fået stor erfaring med børns evne til at mestre gennem leg. Hun udnytter herigennem det menneskelige potentiale, der ligger i, at leg foregår alle steder til alle tider, og at børn rigtig gerne vil lege i enhver situation. Med empati, nærvær, spontanitet og improvisation, kan klovne såvel som pædagoger skabe spontane rum, hvor der er plads til undren, leg og til at blive set og “rørt”.

Anne Larsen
Anne vil bl.a. præsentere NUSSA-programmet, som er målrettet 3-12-årige børn. Hun vil fortælle om, hvordan man gennem NUSSAs fem udviklingsniveauer kan opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg. I over 5 år er ca. 800 pædagoger, lærere, psykologer blevet uddannet NUSSA-trænere og arbejder i dag med børnegrupper på forskellig vis i hele landet.

Marianne Bentzen og Balder Brøndsted
Legehumør og leg på de tre neuroaffektive niveauer: Med afsæt i formiddagens aktiviteter skal vi lege med lege. Vi skal nemlig udforske hvordan en leg kan tilpasses, så den når forskellige neuroaffektive niveauer efter behov. Sammen med Balder og Marianne går vi på opdagelse i muligheder og fælles inspiration til justering af leg.800 pædagoger, lærere, psykologer blevet uddannet NUSSA-trænere og arbejder i dag med børnegrupper på forskellig vis i hele landet.

Om foredragsholderne

Susan Hart
Susan er PhD, specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi. Hun har siden midt i 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi, bl.a. i samarbejde med Marianne Bentzen. Hun har dels været ansat som psykolog i en socialforvaltning, være leder af et kommunalt familiebehandlingscenter, og haft ansættelse på en børnepsykiatrisk afdeling. Hun afholder seminarer og kurser i bl.a. Skandinavien, Tyskland, Schweiz og Australien og har udgivet 14 bøger, nogle af dem i samarbejde med andre forfattere, og mange af publikationerne er udgivet på flere sprog.

Mette Brich
Mette blev hospitalsklovn på den første uddannelse i Danmark i 2004. Siden har hun arbejdet professionelt som hospitalsklovnen, “Ludo”, hver uge på Herlev Hospital, Roskilde Sygehus og Rigshospitalet. Siden åbningen i 2015, har hun også arbejdet på Danmarks første børnehospice, Lukashuset. Mette har også flere gange understøttet en legende og undrende tilgang på besøg i børne- og unge psykiatrien, for fx anorexi-børn, og på plejehjem, hvor nærvær, leg og børnesange har “vækket” både mennesker og minder.

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent og ICDP–vejleder. Hun har arbejdet på dag- og døgninstitutioner og i børne- og ungdomsklubber. De seneste 20 år har hun arbejdet med familiebehandling og anbragte børn. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut. Anne har i dag selvstændig praksis med familieterapi og arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser på flere uddannelser.

Marianne Bentzen
Marianne har været international træner i psykoterapi siden 1982, med særligt fokus på de kropslige og følelsesmæssige udviklingskompetencer som danner grundlag for mentalisering. Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykomotorikere i Europa samt Nordamerika og Rusland. I nært samarbejde med psykolog Susan Hart, har hun arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi og forfattet adskillige artikler og flere bøger om emnet, mange sammen med Susan, som er oversat til flere sprog.

Balder Brøndsted
Balder Brøndsted er Cand.scient idræts-, lege- og bevægelseskonsulent, børneyogalærer, uddannet i mindfulness for børn og stifter af Legefabrikken. Han har mange års erfaring med at skabe legende læringsrum for børn i alle aldre. Han er ligeledes forfatter til flere bøger om leg og bevægelse i pædagogisk arbejde.


Legekonference – Vi byder op til leg – og til støtte af børn- og unges udvikling af indlevelsesevne, empati og læring!

Kr. 2.495,-

Pr. deltager
Eks. moms

Program

Kl. 08.30-09.00
Morgenmad
Kl. 09.00-10.15
Leg for alvor ud fra et neuroaffektivt perspektiv v/ Susan Hart
Kl. 10.15-10.30
Pause
Kl. 10.30-12.00
Hvad kan lærere og pædagoger lære af en hospitalsklovn v/ Mette Brich
Kl. 12.00-13.00
Frokost
Kl. 13.00-14.15
Leg for sjov og alvor, – et glimt ind i NUSSA´s verden v/ Anne Larsen
Kl. 14.15-14.30
Pause
Kl. 14.30-16.00
Leg på de tre neuroaffektive niveauer v/ Marianne Bentzen og Balder Brøndsted

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.. Hvis samme kommune eller privat arbejdsgiver tilmelder mere end 9 personer gives der 10 % rabat. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Hotel Comwell Holte
Kongevejen 495A, 2840 Holte

26. november

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer